Siirry sisältöön

Vilt som näringsgren

Viltet erbjuder också möjligheter till näringsidkande. De näringsgrenar som kan hänföras till vilt kan grovt indelas i, framställning av viltprodukter, jaktturismen samt viltgårdsföretagsamhet.

I Finland verkar det i allt större utsträckning privata företagare inom viltsektorn. För många företagare erbjuder viltet en del av inkomsterna och en möjlighet som företagare. Viltverksamheten kopplas ofta till företagsamhet i andra former, vilka kan ge den huvudsakliga delen av företagarens inkomster.