Siirry sisältöön

Skyddande av biodlingar med elstängsel

Skyddande av biodlingar med elstängsel

Årligen förorsakar björnar betydande skador på biodlingar. Björnstammen har ökat och nästan brett ut sig över hela landet. Björnstammen har spridit sig till områden, där biodling är en näringsgren eller en betydande binäring.

Alla björnindivider är inte intresserade av bikupor, men vissa individer specialiserar sig på att dra nytta av dem som näringsobjekt. De största skadorna uppstår på våren, då björnarna beger sig från sina vinteriden och på höstarna då det finns rikligt med honung i bikuporna. Då man granskat nationellt så har de största skadorna uppstått på sådana områden där det finns flera som har biodling som näringsgren och där det finns rikligt med biodlingar samt relativt tätt.

Man har prövat flera olika metoder för att skydda biodlingar, varav elstängslet har konstaterats vara fungerande och kostnadseffektivt. Förvisso orsakar skyddandet av biodlingarna betydligt med extra arbete samt kostnader för biodlaren. Odlingarnas belägenhet och terräng kan också orsaka utmaningar för ett elektriskt skydd. Finlands viltcentral har tillsammans med Finlands biodlares förbund strävat till att utveckla skyddsmetoderna för biodlingarna och effektivera de metoder som redan är i bruk. Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat Finlands viltcentrals ansökan om specialstöd för anskaffning av skyddsmaterial och för försöksverksamhet i förebyggande av stora rovdjursskador.

Ett elektrifierat stängsel ger inte ett fullständigt skydd mot björnar. Skyddet beror på underhåll av stängslet och strömkällans skick. Också björnar är individer, varav en del är mycket uppfinningsrika och kan till exempel med en gren eller motsvarande slå ner trådarna till marken eller fälla ett dåligt uppsatt stängsel. En björn som fått en elstöt respekterar vanligen elstängslet.

Ett elektriskt skyddsstängsel är kostnadsfritt för en näringsidkare eller binäringsidkare (subventionsbehörig). En subventionsbehörig odlare kan beställa direkt från leverantören högst 5 stängselpaket, om större mängder förhandlar man från fall till fall. Även hobbyodlare kan få elektriska skyddsstängsel till sin odling, om odlingen befinner sig på område som är skadebenäget och skyddandet är kostnadseffektivt.

Man bör bekanta sig omsorgsfullt med bruksanvisningen som medföljer aggregatet, innan man tar det i bruk.

 

Ohjeita mehiläistarhojen suojaukseen