Siirry sisältöön

Avvärjning av rovdjursskador

Stora landlevande rovdjur orsakar årligen ekonomiska skador för flera miljoner euro på ren-, djuruppfödnings- och biodlingsnäringen samt jakthundar.

De största skadorna orsakas på rennäringen. Renarna betar fritt största delen av året, i praktiken är det inte möjligt att skydda dem med fasta skydd. Den huvudsakliga åtgärden för att minska skador på rennäringen inom renskötselområdet är jakt med stöd av dispens på de rovdjur som orsakar skador.

Tamboskap som betar ute kan skyddas med elstängsel

I Finland använder man elstängsel för att skydda tamboskap från skador orsakade av stora rovdjur. Elstängslen ska monteras omsorgsfullt enligt givna anvisningar och de skall även underhållas tillräckligt ofta för att säkerställa funktionen av stängslet. Likadana elstängsel används för att skydda tamboskap i Nord Amerika och Sverige.

På grundval av en välmotiverad ansökan kan Finlands viltcentral bevilja material åt näringsidkare för ett elektrifierat stora rovdjursstängsel på odlade betesmarker. Man kan ansöka om elstängsel med ansökan som finns som bilaga till sidan, till den skall bifogas en skifteskarta, där betesmarken som skall inhägnas är tydligt utmärkt. Ansökan kan sändas till Finlands viltcentrals regionkontor som bilaga till e-post eller som vanlig brevpost.

Ansökan om rovdjursstängsel (docx) Ansökan om rovdjursstängsel (pdf)

Uppdaterade anvisningar för montering av stora rovdjursstängsel kommer snart att publiceras på denna sida.

Det är inte möjligt att få material för rovdjursstängsel från Finlands viltcentral, om man kan få stöd från andra källor till rovdjursstängsel, till exempel via avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap.

Mata inte björnen

Man undviker oftast problem, genom att inte förvara någon föda som tilltalar björnar i närheten av gårdsplanen. Problemen förläggs oftast till våren och försommaren. Björnens brunsttid är förbi på sensommaren och det finns tillräckligt med föda i naturen.

Skyddande av biodlingar

Björnen orsakar årligen betydande skador på biodlingar. Man har utvecklat lättare elstängsel för skyddande av biodlingar, vilka biodlarna kan beställa direkt från leverantören. Anvisningar finns på Suomen Mehiläishoitajain liittos hemsida (på finska).

Skyddande av biodlingar med elstängsel (PDF)

Skyddande av jakthundar

Årligen förlorar hundägare omkring 50 jakthundar på grund av vargar. Det har utvecklats skyddsvästar för hundar och dessa har även testats på hundar under jakt. Även vargklockor har varit i användning sedan hösten 2014. Vi känner till ett fall i Sverige, där skyddsvästen sannolikt räddade hundens liv. Hunden klarade sig dock inte oskadd i det här fallet heller.