Siirry sisältöön

Avvärjning av hjortdjursskador

Hjortdjuren orsakar årligen betydande skador för jord- och skogsbruket. Det finns Trico-avskräckningsmedel och gula plastband för skyddande av löv- och barrträd.

Trico avskräckningsmedel och gula plastband ger ett effektivt skydd, om de används på rätt sätt, för att skydda löv- och barrträd från skogsskador som orsakas av hjortdjur.

För skyddande av specialodlingar kan man förutom gula plastband använda elstängsel av lättare struktur och nätstängsel av stål. Det finns även skrämselanordningar som används i försökssyfte, av vilka man har fått positiva erfarenheter.

Då de små hjortdjuren ökar och breder ut sig har skadeutvecklingen på specialodlingar börjat växa. Specialodlingar har skyddats med nät- och elstängsel, varav det sistnämnda har en lättare konstruktion, är mera förmånligt och enklare att flytta särskilt vid odlingar som har relativt kort tillväxtcykel. Nätstängsel har beviljats för arter som har lång tillväxtcykel t.ex. fruktträdsodlingar.

Skrämselanordningar som fungerar med elektricitet är förmånligare än fasta stängsel. De går även lättare att flytta. För förebyggande av skador på odlingar förorsakade av hjortdjur testar man ändamålsenligheten i finländska förhållanden.

 

Läs mer:

Trico avskräckningsmedel (pdf)

Älgband (pdf)

Viltstängsel (pdf)

Elektriskt hjortdjursstängsel (pdf)

 

Ansökan om älgstängsel – nätstängsel av stål (docx)

Ansökan om älgstängsel – nätstängsel av stål (pdf)

Ansökan om elektriskt hjortdjursstängsel (docx)

Ansökan om elektriskt hjortdjursstängsel (pdf)

Extra information:

Teemu Lamberg, viltplanerare, 029 431 2212, teemu.lamberg@riista.fi eller Regionens Viltplanerare.