Siirry sisältöön

Avvärjning av hjortdjursskador

Hjortdjuren orsakar årligen betydande skador för jord- och skogsbruket. Skador orsakade av hjortdjur som  jagas med stöd av jaktlicens (ej rådjur och renar) ersätts och förebyggs med medel som samlas in som jaktlicensavgift.

Det finns Trico-avskräckningsmedel (pdf) och gula plastband (pdf) för skyddande av löv- och barrträd. Trico avskräckningsmedel och gula plastband ger ett effektivt skydd, om de används på rätt sätt, för att skydda löv- och barrträd från skogsskador som orsakas av hjortdjur. Du kan fråga om avskräckningsmedel och gula plastband från viltplaneraren i området.

Skogsskador orsakade av hjortdjur kan också minskas genom skogsvård:

El- och nätstängsel

Då de små hjortdjuren ökar och breder ut sig har skadeutvecklingen på specialodlingar börjat växa. För skyddande av specialodlingar kan man förutom gula plastband använda elstängsel (pdf) av lättare struktur och nätstängsel av stål (pdf).

Specialodlingar har skyddats med nät- och elstängsel, varav det sistnämnda har en lättare konstruktion, är mera förmånligt och enklare att flytta särskilt vid odlingar som har relativt kort tillväxtcykel. Nätstängsel har beviljats för arter som har lång tillväxtcykel t.ex. fruktträdsodlingar.

Det finns även skrämselanordningar som används i försökssyfte, av vilka man har fått positiva erfarenheter. Skrämselanordningar som fungerar med elektricitet är förmånligare än fasta stängsel. De går även lättare att flytta. För förebyggande av skador på odlingar förorsakade av hjortdjur testar man ändamålsenligheten i finländska förhållanden.

Extra information

Ta kontakt i regionens viltplanerare. Mer information om material och deras användning i Viltinfo (riistainfo.fi).