Siirry sisältöön

Jakt

Ca 300 000 människor löser jaktkort i Finland. Antalet är högt i proportion till befolkningsmängden om man jämför med övriga Europa. Finska jakten har som hobby varit lätt tillgängligt för den vanliga medborgaren. Jakten ger läckra viltmåltider, rekreation och motion. Också den naturvård som jägaren bedriver är en värdefull ekosystemtjänst för naturen och samhället.

Jakt har bevarats som en allmän och respekterad form av hobbyverksamhet, vars samhälleliga godkännande är högt. Jägarna gör mycket frivilligt arbete för samhället i Finland, bland annat genom att utföra viltinventeringar samt genom att erbjuda storviltsassistans till myndigheterna till exempel genom att spåra, fördriva eller omhänderta i trafiken skadade eller fara orsakande hjortdjur och stora rovdjur.

Finländsk vildmarkstradition

Jakt och fiske – vilthushållning – har en stor roll i Finlands historia, eftersom vårt land i tiderna förmodligen befolkades tack vare den välfärd som vilthushållningen erbjöd. Man gick på jakt för att få mat och pälsar. Den karga men rena naturen och de milsvida vildmarkerna utgjorde då grunden för utkomsten. Fastän den finska jakten under årens gång mer har förändrats till en hobby, har jakten fortfarande en viktig betydelse för dem som idkar jakt, för deras familjer och samhället.

Från viltet får man ren vildmat, vilket i många familjer är ett betydande tillägg till den från butiken köpta maten. Jägarna erhåller årligen som byte över 10 miljoner rent viltkött. Att höra till en jaktförening eller –lag ökar den samhälleliga gemenskapen och de sociala kontakterna. Den motion och övrig aktivitet som sker vid utövandet av hobbyn håller såväl sinne som kropp i skick.

Ansvar

Med ansvar avses jägarens ansvar för djur och miljö. När jägaren agerar ansvarsfullt följer han lagar och regler samt övriga godkända praxis.

Respekt för bytet och bytets utnyttjande är en viktig del av ansvaret. En ansvarsfull jägare dimensionerar bytesmängden till de befintliga viltstammarna och följer uppsatta byteskvoter eller rekommendationer.

Vid jakten används effektiva vapen. Det är viktigt, att vapnen används så att verksamheten är trygg och att det inte uppstår fara eller skada för en själv eller övriga personer eller egendom.

Man använder ofta hund till hjälp vid jakten. En ansvarsfull jägare sköter om hundens välbefinnande. Tillräkligt med föda, vila och träning garanterar att hunden mår bra och den har förutsättningar att utföra ett bra viltarbete.

Jaktens godkännande i samhället beror på, hur de ca 300 000 jägarna agerar i utövandet av sin hobby. Med rätt gjorda val bevaras jakten som en godkänd del av det finska samhället.