Siirry sisältöön

Jakt

Ca 300 000 människor löser jaktkort i Finland. Antalet är högt i proportion till befolkningsmängden om man jämför med övriga Europa. Finska jakten har som hobby varit lätt tillgängligt för den vanliga medborgaren.

Jakt har bevarats som en allmän och respekterad form av hobbyverksamhet, vars samhälleliga godkännande är högt. Jägarna gör mycket frivilligt arbete för samhället i Finland, bland annat genom att utföra viltinventeringar samt genom att erbjuda storviltsassistans till myndigheterna till exempel genom att spåra, fördriva eller omhänderta i trafiken skadade eller fara orsakande hjortdjur och stora rovdjur.

Finländsk vildmarkstradition

Jakten var länge ett livsvillkor för den finska familjen. Man gick på jakt för att få mat och pälsar. Pälsarna fungerade som betalningsmedel och även senare inbringade de betydande tilläggsinkomster.

Fastän den finska jakten under årens gång mer har förändrats till en hobby, har jakten fortfarande en viktig betydelse för dem som idkar jakt, för deras familjer och samhället.

Från viltet får man ren vildmat, vilket i många familjer är ett betydande tillägg till den från butiken köpta maten. Jägarna erhåller årligen som byte över 10 miljoner rent viltkött.

Att höra till en jaktförening eller –lag ökar den samhälleliga gemenskapen och de sociala kontakterna. Den motion och övrig aktivitet som sker vid utövandet av hobbyn håller såväl människans sinne som kropp i skick.