Siirry sisältöön

Jaktlagstiftning

Jakten regleras av flera olika lagförfattningar. Grunden kan anses vara jaktlagen, som reviderades grundligt år 1993. Noggrannare och mer detaljerade förordningar hittar man i jaktförordningen. Också jaktförordningen är från år 1993, men det har kommit rikligt med förordningsändringar sedan dess.

Bestämmelser som gäller för dispenser hittar man i både jaktlagen och statsrådets förordning om författningar för i jaktlagen reglerade dispenser. Dispenserna gäller till exempel avvikande från fredning av stora rovdjur, avvikande av fredningstid för icke fredade fåglar och alla viltarter, användning av motorfordon som hjälpmedel vid jakt och importtillstånd.

Grunden för viltförvaltningen är viltförvaltningslagen samt statsrådets förordning om viltförvaltning från år 2011. I dessa fastställs Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas organisering och uppgifter.

Länkar till lagstiftning

All uppdaterad lagstiftning angående jakt hittar man i Finlex, dvs. statens författningsdatabank. En del av förordningarna är uppdaterade, men en del finns endast som ursprungsförfattningar, varvid man separat måste söka de ändringar som gjorts via författningsändringar. Som hjälp vid sökningen kan man använda författningens nummer och år (på den här sidan efter lagar och författningar angivna som nummer/år).

Finlex

 • Jaktlag (615/1993)
 • Jaktförordning (666/1993)
 • Viltförvaltningslag (158/2011)
 • Statsrådets förordning och viltförvaltning (171/2011)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningskrav för jaktvårdsföreningens funktionärer (553/2011)
 • Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013)
 • Lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993)
 • Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (169/2011)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter (1078/2014)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov (18/2006)
 • Viltskadelag (105/2009)
 • Statsrådets förordning om viltskador (309/2013)
 • Skjutvapenlag (1/1998)
 • Skjutvapenförordning (145/1998)
 • Skjutprovförordning (18/2006 och 356/2013)
 • Naturvårdslag (1096/1996)
 • Naturvårdsförordning (160/1997)

Se förordningar (jord- och skogsbruksministeriet)