Siirry sisältöön

Skjutprov i bågskytte

Endast vildkanin, skogshare, fälthare, ekorre, europeisk bäver, kanadensisk bäver, bisamråtta, sumpbäver, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, tvättbjörn, grävling, hermelin, iller, skogsmård, mink, rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon och vildsvin samt fåglar som räknas till vilt liksom även icke fredade djur får skjutas med pilbåge.

Endast pilbågar som kräver en kraft om minst 180 newton (180 N) för spänning av bågen får användas för att skjuta vilt.

Spetsen på en pil som används för att skjuta djur ska vara sådan att en lyckad träff är omedelbart dödande. Om pilbåge används för att skjuta europeisk bäver, kanadensisk bäver, rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon eller vildsvin ska på pilen användas en skärande spets vars diameter är minst 22 millimeter. Om pilbåge används för att skjuta europeisk bäver eller kanadensisk bäver ska pilen dessutom vara fäst till bågen med en lina.

Vid jakt med båge på rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon eller vildsvin får endast den vara skytt som har avlagt sådant skjutprov som avses i 21 § i jaktlagen.

Provet i bågskytte avläggs i valfri stående, sittande eller knästående ställning genom att skytten skjuter tre pilar mot en målfigur på 18 meters avstånd. Bågskytteprovet ska avläggas inom 180 sekunder räknat från det första skottet. Träffarna meddelas efter skottserien.

Som målfigur i provet i bågskytte används den löstagbara mittdelen på älgfiguren enligt bilaga 1 till denna förordning. Diametern för träffområdet är 23 centimeter.