Siirry sisältöön

Ofta ställda frågor

Här finns svar på frågor som ofta ställs i vår kundservice. Om du inte hittar svar här på en fråga du undrar över och inte heller på hela webbplatsen riista.fi/sv, sänd respons till oss eller kontakta kundservicen.

Var får jag tag i Handbok för jägare?

Du kan köpa Handbok för jägare i Finlands viltcentrals nätbutik eller beställa den per telefon, nummer 020 331 515. Handboken säljs även på de förberedande kurser för jägarexamen som jaktvårdsföreningarna ordnar, samt i välförsedda bokhandlar.

Gå till nätbutiken

Hur vet jag när det ordnas jägarkurser, jägarexamina och skjutprov?

Jägarkurser, jägarexamina och skjutprov arrangeras av jaktvårdsföreningarna. De annonseras i lokaltidningarna och i nättjänstens evenemangsök.

Läs mer om tjänster för jägare
Sök evenemang

Jaktkortet som jag fick med tidningen Jägaren har försvunnit. Hur ska jag få ett nytt?

Ta kontakt med jägarregistret per telefon  029 431 2002  eller per e-post metsastajarekisteri@innofactor.com.

Läs mer om jaktkortet

En anhörig till mig har dött. Vad ska jag göra med jaktkortet och tidningen Jägaren?

Du behöver inte göra någon särskild anmälan till Finlands viltcentral, eftersom anmälningar om dödsfall automatiskt förmedlas från befolkningsregistret till jägarregistret. Då sänds inte jaktkortet och tidningen Jägaren längre. Om jaktkortet har betalats som direktdebitering eller med e-faktura måste du som anhörig häva avtalet i banken.

Vad ersätts av jägarförsäkringen? Vad gör jag vid en olycka?

Läs mer om jägarförsäkringen

En utländsk vän till mig är på väg till Finland för att jaga. Hur ska jag sköta saken?

Jaktkort

Var och en som bedriver jakt i Finland ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Avgiften bestäms av riksdagen. För att få ett finskt jaktkort måste en utländsk jägare visa ett gällande jaktkort från sitt hemland eller en annan tillförlitlig redogörelse för att han eller hon har rätt att jaga där.

Dessa dokument ska visas för jaktvårdsföreningens verksamhetsledare som granskar dem och därefter från jägarregistret beställer ett inbetalningskort för jaktvårdsavgiften åt den aktuella personen. När avgiften betalats gäller kvittot som jaktkort. I praktiken är det bäst att låta den finska jaktvärden sköta det som behövs för att skaffa jaktkortet i förväg.

Om den utländska gästen inte kan ge en tillförlitlig redogörelse för sin rätt att jaga måste han eller hon ta jägarexamen i Finland. Jaktvårdsföreningarna ordnar jägarexamen och de är avgiftsbelagda.

Skjutprov

Om den utländska gästen deltar i jakt på hjortdjur som kräver jaktlicens eller jakt på brunbjörn med räfflat kulvapen måste han eller hon avlägga ett finskt skjutprov. Jaktvårdsföreningarna ordnar skjutprov speciellt sommartid och i början av hösten. Skjutproven är offentliga evenemang. För godkänt prov ges ett intyg som gäller tre år framåt.

Om den utländska jägaren har ett gällande intyg över ett avlagt motsvarande skjutprov i något annat land eller om han eller hon ger jaktvårdsföreningen en redogörelse för sin rätt att jaga vilt av motsvarande storlek i sitt hemland behöver han eller hon inte avlägga skjutprov i Finland.

Det rekommenderas att den finska värden skaffar ett finskt intyg över skjutprov till gästen via jaktvårdsföreningens verksamhetsledare samtidigt som han eller hon beställer det finska jaktkortet. Detta underlättar och snabbar upp utredningen av frågor vid en eventuell situation med jakttillsyn.

Jakttillstånd

Den utländska jägaren ska utöver jaktkort och ett eventuellt intyg över skjutprov även ha jakttillstånd på något område. Jakttillstånd säljs eller ges av jakträttsinnehavarna, såsom markägare, jaktföreningar och på statens områden Forststyrelsen.

Hundar och vapen

I frågor som gäller att föra in hundar och vapen och att låna vapen av värden får du noggrannare uppgifter i broschyren På jakt i Finland, polismyndigheten (import av vapen) eller Livsmedelssäkerhetsverket (införsel av hundar).

Läs broschyren På jakt i Finland

Hur nära ett bostadshus eller en sommarstuga får jag skjuta?

Ett djur får inte skjutas på närmare avstånd än 150 meter från en bebodd byggnad utan uttryckligt tillstånd av byggnadens ägare eller innehavare. En sommarstuga anses vara bebodd om det finns människor där. Eftersom man mycket sällan kan vara säker på om en sommarstuga är bebodd eller inte är det bäst att följa försiktighetsprincipen och låta bli att skjuta på närmare avstånd än 150 meter om du inte särskilt fått tillstånd av stugans ägare eller innehavare.

Hur fastställs ”fri jakträtt på statens marker” när man flyttar?

Om du flyttar permanent, dvs. om du får en ny hemort, upphör den så kallade fria jakträtten på området i hemkommunen i enlighet med 8 § i jaktlagen. Om du flyttar temporärt, dvs. din hemort förblir densamma i befolkningsregistret, har du kvar rätten att jaga i din hemkommun på de områden som staten äger och som avses i 8 § i jaktlagen.

Ändringen i jakträtten bestäms enligt flyttdagen. Om du flyttar till ett område som avses i 8 § i jaktlagen medan jaktsäsongen pågår, så att din tidigare hemkommun fortfarande syns på jaktkortet, ska du när du jagar på statens områden ha med dig ett intyg över din nya hemkommun. Ett sådant intyg är till exempel ett utdrag ur befolkningsregistret som man får hos magistraten.

Var och när fastställs jakttiderna på skogshönsfågel?

Jakttiderna på skogshönsfågel bestäms i jaktförordningen, men jord- och skogsbruksministeriet kan begränsa jakten genom förordning. Förordningarna om förkortad jakttid gavs först i september eftersom nya uppgifter från fågelräkningar används vid beslutsfattandet och beredningen av förordningarna tar sin tid i förvaltningen.

Man strävar efter att vilttrianglarna ska vara inventerade senast i början av augusti. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet analyserar resultaten från inventeringarna och utifrån dem föreslår Finlands viltcentral, om situationen kräver det, eventuella begränsningar av jaktsäsongen vad gäller regioner och arter. De jaktvårdsföreningar som berörs av eventuella begränsningar kan ge utlåtande om förordningsutkastet.

Under goda fågelår används i princip jakttiderna i jaktförordningen, och under dåliga år begränsas jaktsäsongen i slutändan. Därför börjar jakten på skogshönsfågel alltid vid den tidpunkt som anges i jaktförordningen om arten inte är fredad helt och hållet. Ministeriet har de senaste åren utfärdat förordningarna om fredning av skogshönsfågel redan i juli.

Var och när kan jag skaffa tillstånd att jaga skogshönsfågel på statens marker?

Jakttillstånd för statens områden säljs av Forststyrelsen. Du skaffar jakttillstånd från Forststyrelsen genom att ringa servicenumret 020 692 424 eller via verkkokauppa.eraluvat.fi. Tillstånden för skogshönsfågel säljs vid olika tidpunkter i olika regioner och tidpunkterna varierar från år till år, så det är bäst att ta reda på den aktuella situationen på eräluvat.fi-webbplatsen.