Siirry sisältöön

Viltvårdsåtgärder eller uppfödning av djur

Om det inte är möjligt att söka licens, dispens eller tillstånd i tjänsten Oma riista, kan ansökan också göras på blankett:

Ansökningsblankett för jaktlicens 40 § (doc)
Ansökningsblankett för jaktlicens 40 § (pdf)

Finlands viltcentral kan för viltvårdsåtgärder eller uppfödning av djur ge en jakträttsinnehavare tillstånd att fånga vilt levande med fångstredskap eller fångstmetoder som annars är förbjudna. För detta ändamål kan även beviljas tillstånd att fånga djur under fredningstiden och att ta ägg. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av tillstånd och om de villkor som ska fogas till tillståndet utfärdas genom förordning av statsrådet. (Jaktlagen 40 §)

Tillståndet ska sökas skriftligt hos Finlands viltcentral. I ansökan ska orsakerna till ansökan om tillstånd anges samt vilka fångstmetoder som ska användas. En förutsättning för beviljandet av tillstånd är att den åtgärd som avses inte orsakar betydande men för viltbeståndet.

Tillståndet beviljas för ett år i gången om inte en kortare giltighetstid fastställts i tillståndet. Finlands viltcentral skriver in följande i beslutet om tillstånd:

  1. För vilka fångstmetoder tillståndet beviljas.
  2. Hur många djur den sökande får fånga eller ta.
  3. På vilket sätt den som fått tillståndet ska meddela viltcentralen om åtgärdernas konsekvenser.

Avgifter för licenser och tillstånd

Avgifter för licenser och tillstånd