Siirry sisältöön

Tillståndsförvaltningen

Tillståndsförvaltningen hör enligt viltförvaltningslagen till Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter.

Typiska tillståndsförvaltningsärenden är till exempel handläggning av ansökningar beträffande jaktlicens för jakt på älg samt beslut om jaktlicens. Även ärenden som gäller dispens från fredning av viltarter samt tillståndsärenden i anknytning till förbjudna fångstmetoder och fångstredskap hör till Finlands viltcentrals ansvarsområden.

Genom Finlands viltcentrals elektroniska tjänst Oma riista kan du bland annat ansöka om jaktlicens och dispens. För att kunna ansöka om olika tillstånd elektroniskt måste du registrera dig i Oma riista-tjänsten. Du skapar ditt användarsignum när du första gången använder tjänsten. På sidan oma.riista.fi klickar du ”Skapa Oma riista-användarsignum” och registrerar dig genom att identifiera dig med dina bankkoder och ange din e-postadress.

I samband med att du lämnar in din elektroniska ansökan väljer du hur du önskar få besked om beslutet. Du kan få beslutet, inklusive bilagor och faktura, antingen till tjänsten Oma riista eller per post. Om du har bett om ett elektroniskt beslut får du ett meddelande om beslutet till din e-post. Du har 21 dagar tid på dig att betala handläggningsavgiften, räknat från den dag beslutet delgetts. Betalningen kan du göra genom den betalningsfunktion som är kopplad till tjänsten. Också sådana beslut du önskat få per post kan du läsa i Oma riista-tjänsten genast när besluten delgetts.

Du får tillgång till många nyttiga funktioner genom att sköta tillståndsansökningarna elektroniskt. På administreringssidan för tillstånd kan du se de ansökningar du lämnat in och de beslut som delgetts och dessutom snabbt komma till sidan för tillståndens huvudanvändare. På denna sida sköter du administrationen av dina tillstånd och här gör du också dina fångstanmälningar. Syftet med den elektroniska tjänsten är att underlätta och påskynda ansökningsprocessen för tillståndsärenden.

Anvisningar (även videor) beträffande användningen av den elektroniska Oma riista-tjänsten finns på sidan Riistainfo.fi.


Om du inte har möjlighet att sköta tillståndsansökan elektroniskt genom Oma riista-tjänsten kan du skicka din ansökan per e-post eller som brevpost.

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Finlands viltcentral
Tillståndsförvaltningens registratorskontor
Sompiovägen 1
00730 Helsingfors

Ansökningar som innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter kan skickas med tjänsten Säker post (Turvaposti) på adressen https://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Spara din ifyllda ansökan och eventuella bilagor på din dator innan du lämnar in din ansökan. När du skickar post via en nätsida måste du dessutom bekräfta den genom den e-postadress du angett. Först därefter kommer ditt meddelande att skickas till mottagaren. Ifall du inte hittar bekräftelsemeddelandet i din inkorg, kontrollera då även skräpkorgen.

Bläddra i ansökningsformulären

Läs om tillståndsavgifter