Siirry sisältöön

Införsel och utsättande i frihet av vilt och viltbestånd av främmande ursprung

Ansök i Oma riista -tjänsten

I 42 § i jaktlagen avses med

1) vilt av främmande ursprung vildkanin, kanadensisk bäver, i farm uppfödd fjällräv, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort och mufflon samt kanadagås och fasan,

2) viltbestånd av främmande ursprung vilt enligt 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten som inte hör till vilt av främmande ursprung och som härstammar från ett i naturtillstånd levande bestånd som inte förekommer i Finland eller från ett bestånd som uppfötts i farm utanför Finland.

Enligt 42 § i jaktlagen får vilt av främmande ursprung och viltbestånd av främmande ursprung inte importeras från länder utanför Europeiska unionen eller från en medlemsstat i Europeiska unionen eller sättas ut i frihet utan tillstånd av Finlands viltcentral.  Tillstånd ska vägras, om åtgärden kan medföra skada på naturen eller de vilda djuren. Tillståndet kan förenas med villkor om hur importen och införseln från en annan medlemsstat och utsättandet i frihet ska ske.

Samma principer tillämpas på motsvarande sätt på införsel av vilt av främmande ursprung och viltbestånd av främmande ursprung som härstammar från Åland till andra delar av Finland och utsättande av sådana djur i frihet.

Införsel och utsläppande i miljön av invasiva främmande arter är förbjudet.

Förutom tillstånd beviljat av Finlands viltcentral kan du behöva ett CITES-tillstånd beviljat av Finlands miljöcentral, dvs. ett EU-intyg, och/eller ett importtillstånd beviljat av Livsmedelsverket.

Tilläggsuppgifter:

Om det inte är möjligt att ansöka om tillstånd i tjänsten Oma riista, kan ansökan också göras på blankett:

Ansökningsblankett för tillstånd 42 § (docx)
Ansökningsblankett för tillstånd 42 § (pdf)

 

Avgifter för licenser och tillstånd

Avgifter för licenser och tillstånd