Siirry sisältöön

Införsel och utsättande i frihet av vilt och viltbestånd av främmande ursprung

Om det inte är möjligt att söka licens, dispens eller tillstånd i tjänsten Oma riista, kan ansökan också göras på blankett:

Ansökningsblankett för tillstånd 42 § (doc)
Ansökningsblankett för tillstånd 42 § (odt)
Ansökningsblankett för tillstånd 42 § (pdf)

I jaktlagens 42 § avses med

1) vilt av främmande ursprung vildkanin, kanadensisk bäver, bisamråtta, sumpbäver, i farm uppfödd fjällräv, mårdhund, tvättbjörn, mink, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort och mufflon samt kanadagås och fasan och

2) viltbestånd av främmande ursprung vilt enligt 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten som inte hör till vilt av främmande ursprung och som härstammar från ett i naturtillstånd levande bestånd som inte förekommer i Finland eller från ett bestånd som uppfötts i farm utanför Finland.

Vilt av främmande ursprung och viltbestånd av främmande ursprung får inte importeras från länder utanför Europeiska unionen eller från en medlemsstat i Europeiska unionen eller sättas ut i frihet utan tillstånd av Finlands viltcentral. Tillstånd ska vägras, om åtgärden kan medföra skada på naturen eller de vilda djuren. Tillståndet kan förenas med villkor om hur importen och införseln från en annan medlemsstat och utsättandet i frihet ska ske.

Samma principer tillämpas på motsvarande sätt på införsel av vilt av främmande ursprung och viltbestånd av främmande ursprung som härstammar från Åland till andra delar av Finland och utsättande av sådana djur i frihet.

Om bestämmelserna för import och utsläppande i miljön av invasiva arter stadgas i av Europarlamentet och rådet given förordning (EU) nr 1143/2015 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter samt i given lag om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015). Om utsläppande i miljön av främmande arter stadgas i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter.

Tilläggsuppgifter:

 

Avgifter för licenser och tillstånd

Avgifter för licenser och tillstånd