Siirry sisältöön

Viltförvaltningen

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som grundats 2011 för att sköta de offentliga förvaltningsuppgifter och andra uppgifter som föreskrivs i viltförvaltningslagen. Viltcentralen verkar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och är en del av den offentliga viltkoncernen.

Finlands viltcentral har 15 regionala kontor på olika håll i Finland och ett centralkontor i Helsingfors. Den viltpolitik som viltcentralen genomför stöds av det nationella viltrådet, de regionala viltråden och de lokala jaktvårdsföreningarna.

För viltförvaltningen har det ställts upp samhälleliga effektivitetsmål med balans mellan livskraftiga viltstammar, etisk och ansvarsfull jakt samt kontroll över viltkonflikter och skador som orsakas av vilt. Det senaste tillägget till effektivitetsmålen är att vilthushållningen skapar välbefinnande.

Bekanta dig med viltförvaltningslagen (Finlex)