Siirry sisältöön

Lappland

I Lappland finns vidsträckt vildmark och skyddsområden, huvuddelen av området är statlig mark. I Lappland finns 20 jaktvårdsföreningar, 38 000 lokala jägare och ungefär 10 000 besökande jägare. I regionens viltförvaltning görs årligen nästan 700 beslut inom de offentliga förvaltningsuppgifterna. Det viktigaste viltet är älgen samt småviltet, särskilt skogshönsfåglarna. Viltfaunan berikas av stora rovdjur.

Evenemangsuppgifter (t.ex. skjutprover och jägerexamer)

Kontaktuppgifter (t.ex. viltvårdsrådet och rovdjurskontaktpersoner)

Alueen tulevat ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot.
Se alla evenemang

Valitse alue

Valitse riistanhoitoyhdistys

Valitse tapahtuma

Valitse aikaväli

-