Siirry sisältöön

Sydöstra Finland

I Sydöstra Finland finns 20 jaktvårdsföreningar, 280 registrerade jaktföreningar och ungefär 16 500 jägare. Jaktmarkerna är huvudsakligen i privat ägo. Den gemensamma östgränsen med Ryssland sätter sin egen särprägel på djurfaunan särskilt för vargens, björnens och vildsvinets del. Till regionen hör också östra Finska vikens havsområde.

Evenemangsuppgifter (t.ex. skjutprover och jägerexamer)

Kontaktuppgifter (t.ex. viltvårdsrådet och rovdjurskontaktpersoner)

Alueen tulevat ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot.
Se alla evenemang

Valitse alue

Valitse riistanhoitoyhdistys

Valitse tapahtuma

Valitse aikaväli

-