Siirry sisältöön

Allmänt

Oma riista som fungerar i mobil- och webbtjänsten har utvecklats kundorienterat, en användarvänlig tjänst som producerar viltinformation, visar användaren hens egna uppgifter samt visar användaren den egna positionen i kartvyn. Webbtjänsten fungerar på adressen oma.riista.fi och mobilversionerna fungerar i nyare Android, Windows Phone och IOS smarttelefoner. År 2017 avslutades utvecklingen av nya funktioner för Windows telefoner. Det är kostnadsfritt att använda tjänsten.

För att registrera dig till tjänsten behöver du finländska nätbankskoder eller mobilcertifiering, en personlig e-postadress och ett mobiltelefonnummer.

I Oma riista -tjänsten finns det elektroniska jaktkortet, som är lika gångbart som det i pappersformat. Via webbtjänsten kan man kontrollera jaktkortets giltighetstid och skriva ut jaktkortet på papper det vill säga som ett kvitto över betald jaktvårdsavgift. Även personens uppdrag i jaktvårdsföreningen skrivs ut på samma dokument. Om personen har laddat ner Oma riista-mobilapplikationen till sin smarttelefon, finns även det elektroniska jaktkortet där. I delar av Finland är det möjligt att via Oma riista -tjänsten också se skjutprovsprestationerna i Oma riista -tjänsten. Funktionen blir tillgänglig i hela Finland år 2019.

Användaren kan i Oma riista -tjänsten föra en egen viltdagbok det vill säga hen kan anteckna och spara observations- och bytesuppgifter. Man kan enkelt spara uppgifterna även ute i terrängen med en smarttelefon också utanför det mobila nätverket. Telefonen sparar automatiskt tid och plats. Med en smarttelefon syns det också vilken karta användaren valt samt den egna positionen på kartan. Man kan också göra anteckningarna via datorn och uppgifterna synkroniseras automatiskt mellan telefon och webbtjänsten.

Lagstadgade bytesmeddelanden som ska lämnas till viltförvaltningen kan returneras med hjälp av webbtjänsten. Via systemet kan man även följa med, när bytesmeddelandet har blivit godkänt.

Här kan man för tillfället allmänt använda Oma riista -koden också

  • Viltcentralens licens-/dispensansökningstjänst, luvat.riista.fi
  • Viltcentralens dokumentarkiv (jvf verksamhetsledare och ordföranden), riistaweb.riista.fi/DA
  • Naturresursinstitutets vilttriangel-tjänst, oma.riistakolmiot.fi
  • Naturresursinstitutets Tassu-system (rovdjurskontaktpersoner), tassu.luke.fi
  • Forststyrelsens ansökningstjänst för områdestillstånd, lupahaku.eraluvat.fi
  • Jord- och skogsbruksministeriets viltskaderegister (JVF verksamhetsledare)
  • Jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare upprätthåller jvf:s allmänna uppgifter i systemet, funktionärer, evenemang samt evenemangsplatser. Personernas adressuppgifter uppdateras automatiskt från Jägarregistret.