Siirry sisältöön

Kommersiellt utnyttjande av bytet

Ansökningsblankett EU-intyg för björn (pdf, förifylld)

Ansökningsblankett EU-intyg för lodjur (pdf, förifylld)

Kommersiellt utnyttjande av kött och övriga delar från björn och lo kräver försäljningstillstånd från Finlands miljöcentral, dvs. ett EU-intyg. Om till exempel en fäll av ett stort rovdjur förs utomlands krävs det ett CITES-tillstånd som beviljas av Finlands miljöcentral.

För att ge ett EU-intyg eller CITES-tillstånd kräver Finlands miljöcentral förutom de egentliga ansökningsblanketterna också ett bytesintyg, som fås av Finlands viltcentral. Intyget kan sökas av den som fått dispens eller den som med stöd av en regional kvot fällt en björn. Sökanden ska kontakta det regionala kontor som beviljat dispensen. När det gäller en björn som jagats med stöd av en regional kvot (i renskötselområdet) ska bytesintyget sökas från adressen raportointi@riista.fi. Ansökan inlämnas i fri form och intyget är avgiftsfritt.

Anvisning CITES-tillstånd för jägare 2023 (björn och lodjur) (pdf, 2 sidor)

Ansvisning för försäljning av kött och övriga delar av björn (pdf, 4 sidor, på finska)

Viltcentrals anvisning för intyg över jaktbyte som fällts med stöd av dispens (pdf)

Ansökningshandläggarna vid Finlands miljöcentral (SYKE) talar svenska, och det går bra att kontakta dem direkt för ytterligare anvisningar per e-post cites@syke.fi eller via växeln 0295 251 000.

Finlands miljöcentral, Finlands viltcentral, Livsmedelssäkerhetsverket och Naturresursinstitutet har utfärdat 25.8.2017 en gemensam ansvisning för att svara till vissa frågor gällande försäljning av kött och övriga delar av björn, samt hantering av bytet och provtagning för trikintest och för Naturresursinstitutet. Anvisningen har uppdaterats på 31.5.2023. Ansvisningen är i tillfället bara på finska.

Anvisning för vissa frågor gällande björnbytet (pdf, på finska)

Läs mer:

Läs mer om CITES-tillstånd och skyldigheter för CITES-arter (ymparisto.fi)

 

Tilläggsinformation om kommersiellt utnyttjande av byte ges av specialplanerare Harri Norberg, tfn. 029 431 2115.