Siirry sisältöön

Utländsk jägare – jaktkort och skjutprovsintyg

En utländsk jägare behöver:

  1. ett finländskt jaktkort
  2. ett finländskt skjutprovsintyg, som i själva verket är ett intyg över ömsesidigt erkännande av skjutprov
  3. jakttillstånd
  4. tillstånd att föra in vapen eller hund i landet. 

Jaktvärden bör hjälpa sin gäst att skaffa tillstånden och sköta ärendena i god tid tillsammans med jaktvårdsföreningens verksamhetsledare.

Skjutprovsintyg behövs vid jakt med gevär på dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsren, björn eller vildsvin. Samma gäller vid jakt med jaktbåge på rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsren, mufflon eller vildsvin.

Jaktkort och jakttillstånd är viktiga

Ett finländskt jaktkort kan beviljas en utländsk jägare för ett jaktår åt gången. För att få ett finländskt jaktkort ska en utländska jägare förete ett i sitt hemland ikraftvarande jaktkort eller en annan tillförlitlig utredning över att hen har rätt att bedriva jakt i sitt hemland. Jaktkortet eller intyget ska uppvisas i pappersform eller som en skannad kopia med behövliga översättningar. I annat fall måste även en utländsk jägare avlägga finländsk jägarexamen för att få idka jakt i Finland.

Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare beställer ett jaktkort från jägarregistret åt den gästande jägaren. Kortet postas från registret till den adress som den sökande har meddelat endast enligt beställning av verksamhetsledaren.

En utländsk jägare måste också ha jakttillstånd på något område. Jakttillstånd säljs eller ges av jakträttshavare, som till exempel jaktföreningar, markägare och för statens områden av Forststyrelsen.

Intyg över skjutprov är obligatoriskt

Vid jakt på vilt som avses i 21 § i jaktlagen får även den vara skytt (räfflat kulvapen) som har ett ikraftvarande intyg som motsvarar skjutprovsintyg i något annat land och som gäller motsvarande vilt eller som ger jaktvårdsföreningen en utredning om att hen har rätt att i sitt hemland jaga vilt av motsvarande storlek. I fråga om skjutprov för den som skjuter med jaktbåge ska denna förutsättning motsvara genomförandet av ett skjutprov.

Jaktvårdsföreningen ger ett intyg över erkännandet av ett skjutprov som har genomförts i ett annat land eller över ett ömsesidigt erkännande av en utredning som avses ovan. Det intyg som ges motsvarar det intyg som ges för skjutprov.

Det intyg som jaktvårdsföreningen beviljar är avgiftsbelagt (20 euro) och är i kraft högst tre år. Med andra ord, om ett skjutprov som har avlagts i ett annat land är i kraft kortare tid, beviljas intyget för högst motsvarande tid.

Skjutprovsintyget kan skaffas i samband med att det finländska jaktkortet beställs åt den utländska gästen. Till jaktvårdsföreningens verksamhetsledare inlämnas ett ikraftvarande intyg på ett godkänt skjutprov i ett annat land, vid behov med översättningar, om ömsesidigt erkännande ansöks på basis av det avlagda skjutprovet. I annat fall (räfflat kulvapen) ska inlämnas en utredning om gästens rätt att jaga vilt av motsvarande storlek i sitt hemland.

Om jägaren inte har ett skjutprovsintyg, eller inte kan förete en giltig utredning, måste hen avlägga ett finländskt skjutprov enligt ikraftvarande bestämmelser. Skjutprov anordnas av jaktvårdsföreningarna främst under sommaren och början av hösten. Över godkänt prov får skytten ett intyg som är i kraft tre år från avläggandet av provet.

För deltagare i finländsk älgjakt är ett besök på en skjutbana, inskjutning av vapnen och övning på finländsk älgfigur även i övrigt en nyttig förberedelse inför själva jakten.

För införsel av hundar och vapen i Finland krävs tillstånd

En utländsk jägare kan ha med sig en jakthund eller vapen och patroner. Kraven för införsel beror på vilket land hunden och vapnet införs från. Den som har vapentillstånd i ett nordiskt land och EU:s skjutvapenpass kan ta med sig ett vapen, men måste även ha en skriftlig inbjudan av den som anordnar jakten.

 

Tilläggsuppgifter:

Finlands viltcentrals kundtjänst, 029 431 2001, asiakaspalvelu@riista.fi

Kontaktuppgifter till jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare

Uppdaterade krav beträffande införsel av hundar (Livsmedelsverket)

Införsel av och tillstånd för skjutvapen (Polisen)

Följande jägarexamina och skjutprov:

På jakt i Finland – broschyr (finska, svenska, tyska, ryska)