Broschyrer

Finlands viltcentral publicerar broschyrer om viltförvaltning samt om ärenden som hör till vilthushållning.

Viltförvaltning

Finlands viltcentral -broschyr

Offentliga viltkoncernens strategi -broschyr

Vilthushållning och jakt

Viltinventering och viltforskning -broschyr

Vitsvansviltets kropps- och hornsutveckling -broschyr

Skjutprov-broschyr

Naturvård

Finlands viltcentrals strategi för naturvård och naturskydd 2014

Broschyrer på andra internetsidor

Allemansrätten-broschyr (miljöministeriet)

Uppdaterad 22.9.2016