Siirry sisältöön

Vill du bli jägare?

Jakt är samhällelig gemenskap och ett naturnära sätta att utöva en hobby och att skaffa sig själv välmående. Det finns inga åldersgränser för att börja med jakt. På den här sidan har man samlat ihop stegen, genom att följa dem kan man bli jägare.

Jägarexamen

När man börjar med jakt som hobby, bör man avlägga jägarexamen som krävs av alla nya jägare. De lokala jaktvårdsföreningarna ordnar examenstillfällen.

Läs mer om jägarexamen (Riistainfo.fi)

Se följande examenstillfällen i din region

Man kan förbereda sig för jägarexamen antingen genom att gå en jägarkurs som ordnas av jaktvårdsföreningarna eller genom att studera samma saker i Handbok för jägare. Vi rekommenderar att man deltar i den förberedande kursen, för där går man igenom de väsentligaste sakerna som hör till jakt. På kursen kan man även fråga om sådana saker som man har funderat över och få svar på dem före man skriver examen.

Läs mer om jägarkurserna

Bekanta dig med övningsmaterialet

Jaktkort

En som har fått jägarexamen godkänd har rätt att lösa ut jaktkort det vill säga betala jaktvårdsavgift. Jaktvårdsföreningen ger vid examenstillfället anvisningar om hur man skall gå till väga för att få sitt första jaktkort.

Den som har avlagt examen får välja om han/hon vill ha jaktkortet så fort som möjligt eller först från början av följande jaktår det vill säga från 1.8. Om man vill ha kortet så fort som möjligt, postas det inom ca två veckor från den avlagda examen. När jaktvårdsavgiften är betald, träder kortet genast ikraft. I fortsättningen skickas jaktkortet årligen hem till var och en tillsammans med fjärde numret av tidningen Jägaren.

Läs mer om jaktkortet

Läs mer om tidningen Jägaren

Skjutövningar och vapnets innehavstillstånd

Förutom teoridelen bör jägaren kunna skjuta och hantera vapen säkert. Den rätta platsen för skjutövningar är skjutbanan, inte i skogen. Många jaktvårdsföreningar ordnar på våren handledda skjutbaneövningar för nya och gamla jägare.

Före man skaffar ett eget vapen bör man ansöka om innehavstillstånd från polisen. Ett villkor för att få skjutvapentillstånd är en hobby, där man behöver vapen, och jakthobbyn kan påvisas med jaktkort. Minderåriga, 15 år fyllda kan endast ansöka om parallelltillstånd för vårdnadshavarens vapen. De som är yngre kan jaga endast under en fullvuxens övervakning.

Att söka skjutvapentillstånd (polisen)

Skjutprov

Skjutprov bör avläggas, om man tänker jaga älg, dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, vitsvanshjort, skogsvildren eller björn med räfflat kulvapen. För jakt på övrigt vilt krävs inte ett avlagt skjutprov. Före man skjuter ett djur bör dock skjutfärdigheten vara så god, att man med säkerhet träffar rätt punkt och kan hantera vapnet tryggt.

Läs mer om skjutprov

Se följande provtillfällen i din region

Pröva skjutsimulatorn (Finlands Jägarförbund)

Bli medlem i jaktförening

Om man äger mark, har man rätt att jaga på eget område, om man inte har arrenderat ut jakträtten till exempelvis den lokala jaktföreningen. Om man inte är markägare eller vill jaga på större områden, lönar det sig att bli medlem i en jaktförening. Det lönar sig att fråga om föreningarnas medlemsvillkor direkt av de lokala jaktföreningarna.

Många jaktföreningar säljer jakttillstånd det vill säga rätt att jaga på deras marker under en tillåten tid, oftast en dag. En del föreningar beviljar även säsongkort för längre tid. I allmänhet bör en ”värd” det vill säga någon från föreningen vara med i skogen med den som har gästkort, och gästens byte dras av från värdens byteskvot.

Man kan även jaga på statens marker. Statens jakttillstånd sälj av Forststyrelsen.

Läs mer om jakttillstånd