Siirry sisältöön

Byte av jaktvårdsförening

Person som betalt viltvårdsavgiften kan vara medlem i den jaktvårdsförening, på vars område han/hon huvudsakligen jagar, eller i den jaktvårdsförening, vars verksamhetsområde är i den kommun där hemorten finns. En person kan inte samtidigt vara medlem i flera jaktvårdsföreningar. Om personen inte hör till en jaktvårdsförening, antecknas han/hon i jägarregistret på basen av hemkommun. (Viltförvaltningslagen 15 §)

Medlemskapet i jaktvårdsföreningen är giltigt det jaktår, för vilket man betalt viltvårdsavgiften.

Om man vill byta jaktvårdsförening eller inte höra till någon jaktvårdsförening, bör man anmäla detta till jägarregistrets kundbetjäning.

Ändringsanmälan skall göras i god tid på våren, så att man hinner anteckna ändringen i följande jaktkort. Man kan inte byta jaktvårdsförening efter att man betalt viltvårdsavgiften mitt under pågående jaktår.

När man gör ändringsanmälan måste man meddela namn, jägarnummer samt nuvarande och den nya jaktvårdsföreningen. Den skriftliga anmälningen undertecknas antingen av jägaren själv.

e-post: metsastajarekisteri@riista.fi

post: Jägarregistret, PB 22, 00331 Helsingfors

telefon: 029 431 2002