Siirry sisältöön

Prov av lodjur

Naturresursinstitutet (www.luke.fi/sv/) forskar i lodjursstammens struktur (åldersstruktur och könens antalsförhållande) samt lodjurens kondition, hur effektivt de fortplantar sig och födans sammansättning. Det material som fås in påverkar vården av lodjursstammen. Prover av fällda lodjur som sänds till forskningsinstitutet är en viktig informationskälla.

Den som har dispens för stamvård ska se till att prover på ett lämpligt sätt och så att den inte blir förstörd sänds till Naturresursinstitutet. Prover ska hållas separerade med datablad i frysen tills sändningen. Anvisningar för provtagning och datablankett finns också på denna sidan.

I jaktår 2023/2024 Luke ska ta emot och undersöka prover av båda lodjur honor och hanar. Man begär båda kön till prov varje tredje år och endast honor ska begäras som prov igen nästa år. Hela kroppar (byte av stamvårdande jakt) ska inte sändas till Luke denna år.

Följebrev och anvisningar för sändning prov av lodjur stamvård 2023-24

Blankett för uppgifter om prov av lodjur stamvård 2023-24

Lodjur som skjutits med skadebaserad dispens tillhör staten och ska hela och oflådda sändas till Naturresursinstitutet (jaktlagen 41 a § 2 mom.). Kroppen läggs i frysen, eller utomhus om det är frysgrader, och packas i minst en kraftig plastsäck, helst två, för att undvika olägenheter med lukt och läckage.

Följebrev och anvisningar för sändning prov av lodjur skadebaserad 2023-24

Blankett för uppgifter om prov av lodjur skadebaserad 2023-24