Siirry sisältöön

Prov av lodjur

Naturresursinstitutet (www.luke.fi/sv/) forskar i lodjursstammens struktur samt lodjurens kondition, hur effektivt de fortplantar sig och födans sammansättning. Det material som fås in påverkar vården av lodjursstammen. De fällda lodjurskroppar som sänds till forskningsinstitutet är en viktig informationskälla.

Den som har dispens för stamvård ska se till att kroppen på ett lämpligt sätt och så att den inte blir förstörd sänds till Naturresursinstitutet för provtagning. Kropparna ska flås. Inälvor och huvud ska vara kvar.

OBS! I jaktår 2022/2023 Luke ska ta emot och undersöka bara lodjur honor.

Följebrev och anvisningar för sändning lodjur stamvård 2022-23

Blankett för uppgifter om prov av lodjur stamvård 2022-23

Lodjur som skjutits med skadebaserad dispens tillhör staten och ska hela och oflådda sändas till Naturresursinstitutet (jaktlagen 41 a § 2 mom.).

Följebrev och anvisningar för sändning lodjur skadebaserad 2022-23

Blankett för uppgifter om prov av lodjur skadebaserad 2022-23