Siirry sisältöön

Ilvesnäyte

Luonnonvarakeskus (www.luke.fi) tutkii ilveskannan rakennetta sekä ilvesten kuntoa, lisääntymistehoa ja ravinnon koostumusta. Saatu aineisto vaikuttaa osaltaan ilveskannan hoitoon. Tutkimuslaitokselle toimitettavat kaadettujen ilvesten ruhot ovat tärkeä tiedonlähde.

Kannanhoidollisen poikkeusluvan haltijan tulee huolehtia ruhon lähettämisestä Luonnonvarakeskukselle asianmukaisesti ja pilaantumattomana näytteiden keruuta varten. Ruhot tulee nylkeä. Sisäelimiä ja päätä ei pidä poistaa.

HUOM! Metsästysvuonna 2020/2021 tutkimuslaitos pyytää luvansaajia lähettämään näytteeksi kaikki ilvekset. Molempia sukupuolia pyydetään näytteeksi joka kolmas vuosi.

Saate ja lähetysohjeet kannanhoidolliset 2020-21

Ilvesnäytteiden tietolomake kannanhoidolliset 2020-21

Vahinkoperusteisella poikkeusluvalla ammutut ilvekset kuuluvat valtiolle ja ne tulee lähettää kokonaisina, nylkemättä Luonnonvarakeskukselle (metsästyslaki 41 a §:n 2 momentti).

Saate ja lähetysohjeet vahinkoperusteiset 2020-21

Ilvesnäytteiden tietolomake vahinkoperusteiset 2020-21