Siirry sisältöön

Karhun kiintiömetsästys poronhoitoalueella

Karhua (lukuun ottamatta vuotta nuorempaa karhun pentua sekä karhunaarasta, jota tällainen pentu seuraa) voidaan poronhoitoalueella metsästää kiintiön nojalla 20.8. – 31.10.2017. Karhun pentu ja sen emä ovat siis rauhoitettuja eikä niitä saa metsästää.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 496/2017 (6.7.2017) mukaisesti läntisen poronhoitoalueen karhunpyyntikiintiö on 25 karhua ja itäisen poronhoitoalueen kiintiö 60 karhua. Itäiseen poronhoitoalueeseen kuuluvat Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan, Kuusamon ja Suomussalmen kunnat sekä läntiseen poronhoitoalueeseen muut poronhoitoalueen kunnat.

Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskuksen on valtioneuvoston asetuksen 452/2013 8 §:n mukaisesti määrättävä karhunmetsästys alueella (läntinen/itäinen poronhoitoalue) lopetettavaksi.

Aiemmin poronhoitoalueen karhusaaliin ilmoittamiseen ja kiintiön tarkistamiseen käytetty karhupuhelinpalvelu ei ole enää käytössä.

Karhunpyyntikiintiön tilannetta itäisellä ja läntisellä poronhoitoalueella voi seurata Suomen riistakeskuksen etusivulta ja Karhusaaliit-sivulta. Tämä onnistuu helposti myös älypuhelimilla. Kiintiötilanteesta ja metsästyksen keskeyttämisestä kiintiön tullessa täyteen tiedotetaan myös paikallisradioiden välityksellä. Kiintiötilanne ja saaliiksi saadut karhut ovat taulukoituna ja kartalle merkittyinä karhusaaliin saalisseurantasivulla.

Siirry Karhusaaliit-sivulle

Karhunkaatajat voivat kirjata saaliin Oma riista -mobiilisovelluksella helposti jo kaatopaikalta. Jos kaatopaikalla ei ole puhelinverkkoa, kirjaus välittyy Oma riista -palveluun heti, kun puhelin on jälleen verkossa. Varsinainen lakisääteinen saalisilmoitus tehdään Oma riista -verkkopalvelussa, ja sen pohjana voi käyttää maastossa tehtyä saaliskirjausta. Lakisääteistä saalisilmoitusta ei voi vielä jättää mobiilisovelluksella. Muistathan luoda tunnukset Oma riista -palveluun jo ennen karhumetsälle lähtöä.

Vaihtoehtoisesti saalisilmoituksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen lappi@riista.fi. Sähköpostiin kirjataan seuraavat tiedot: 1) kaatajan nimi, osoite ja puhelinnumero, 2) kaatopäivä ja kellonaika, 3) kaadetun karhun sukupuoli, 4) kaatopaikan kunta, maastonnimi ja kaatopaikan GPS-koordinaatit.

Lakisääteinen saalisilmoitus tulee tehdä välittömästi kaadon jälkeen.

Siirry Oma riista -palveluun

Kaatajalle toimitetaan Suomen riistakeskuksen Lapin aluetoimistosta sähköisesti tai kirjepostitse 1) ohje laillisen saannon todistuksen hakemiseksi, 2) Suomen ympäristökeskuksen ohjeet ja hakemuslomake karhun ruhonosien ja lihojen myyntiin tarvittavien CITES-todistusten hakemiseksi ja 3) Luonnonvarakeskuksen petotutkimuksen ohjeet kaadettujen karhujen näytteiden ottamiseksi ja lähettämiseksi.

Kaikki karhujahdin lomakkeet 

EU-todistuksen tai Cites-luvan saamiseksi Suomen ympäristökeskus vaatii varsinaisten hakemuslomakkeiden lisäksi liitteeksi niin sanotun laillisen saannon todistuksen, jonka Suomen riistakeskus myöntää. Poronhoitoalueella todistuksen hakee saaliin saaja. Todistuksen saamiseksi on otettava yhteyttä Suomen riistakeskuksen Lapin aluetoimistoon sähköpostilla osoitteeseen lappi@riista.fi.

Lue lisää saaliin kaupallisesta hyödyntämisestä

Luonnonvarakeskus (Luke) toivoo poronhoitoalueella kaadetuista karhuista näytteitä. Näytteiden avulla saadaan arvokasta tietoa poronhoitoalueen karhukannasta. Luke on julkaissut näytteenottoa ja näytteiden lähettämistä koskevat ohjeet.

Lue lisää karhunäytteistä

Karhuista otetaan näytteeksi 1) lisääntymiselimet (kivekset tai kohtu ja munasarjat) 2) yläleuan kulmahampaan takana oleva pieni jäännehammas juurineen iänmääritystä varten 3) noin 50 gramman pala maksaa 4) noin 100 grammaa reisilihasta 5) noin 50 grammaa pallealihasta 6) poskilihas. Jokainen (1 – 6) näyte laitetaan omaan muovipussiinsa ja pakastetaan ennen lähettämistä suurpetotutkimukseen Taivalkoskelle.

Huom! Mikäli kaataja haluaa myydä karhun lihat, ei metsästäjä saa ottaa näytteitä itse. Karhu suolistetaan ja toimitetaan viipymättä hyväksyttyyn riistankäsittelylaitokseen tarkastettavaksi. Metsästäjä voi halutessaan pyytää riistankäsittelylaitosta/teurastamoa ottamaan Luken näytteet. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on listannut hyväksytyt riistankäsittelylaitokset sivuillaan.

Eviran hyväksymät riistankäsittelylaitokset

 

VUODEN 2017 KIINTIÖMETSÄSTYKSEN ETENEMISTÄ VOIT SEURATA SAALISSEURANTASIVULTA!

 

Karhun kiintömetsästyksen saalis poronhoitoalueella 2014

Läntinen kiintiö (12)

1.  Naaras, Hyrynsalmi, 21.08.
2.  Naaras, Taivalkoski, 31.08.
3.  Uros, Hyrynsalmi, 01.09.
4.  Uros, Taivalkoski, 11.09.
5.  Uros, Kemijärvi, 12.09.
6.  Uros, Taivalkoski, 13.09.
7   Uros, Taivalkoski, 24.09.
8.  Uros, Kemijärvi, 25.09.
9.  Naaras, Puolanka, 25.09.
10. Uros, Tervola, 25.09.
11. Uros, Taivalkoski, 26.09.
12.  Uros, Posio, 26.09.

13.  Uros, Tervola, 26.09.
14.  Uros, Rovaniemi, 26.09.

SUOMEN RIISTAKESKUKSEN MÄÄRÄYKSEN NOJALLA SYKSYN 2014 KARHUNMETSÄSTYS ON PÄÄTTYNYT LÄNTISELLÄ PORONHOITOALUEELLA, KOSKA 12 KARHUN ALUEELLINEN KIINTIÖ TÄYTTYI PERJANTAINA 26.09.2014.

Kiintiön täyttymisen aikaan kaatui lähes samaan aikaan kolme karhua, jonka johdosta läntisellä poronhoitoalueella on kaadettu yhteensä 14 karhua. Myös kiintiön ylittävät karhut ovat laillisesti saatuja, sillä metsästäjillä ei ole ollut kaatohetkillä tietoa kiintiön täyttymisestä. Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n 4 momentin nojalla metsästyksen lopettamisen katsotaan tulleen metsästäjien tietoon kolmen päivän kuluttua määräyksen antamisesta.

Linkki: Suomen riistakeskuksen määräys läntisen poronhoitoalueen karhun kiintiömetsästyksen lopettamisesta

Linkki: Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista

 

Itäinen kiintiö (30)

1.  Uros, Suomussalmi, 20.08.
2.  Uros, Sodankylä, 20.08.
3.  Uros, Suomussalmi, 22.08.
4.  Uros, Savukoski, 22.08.
5.  Naaras, Suomussalmi, 22.08
6.   Uros, Inari, 22.08.
7.   Uros, Suomussalmi, 23.08.
8.   Uros, Kuusamo, 23.08.
9.   Uros, Suomussalmi, 27.08.
10. Uros, Suomussalmi, 28.08.
11.  Uros, Savukoski, 29.08.
12.  Uros, Salla, 30.8.
13.  Uros, Suomussalmi, 31.8.
14.  Uros, Sodankylä, 01.09.
15.  Uros, Inari, 01.09.
16.  Naaras, Salla, 01.09.
17.  Uros, Suomussalmi, 02.09.
18.  Uros, Suomussalmi, 06.09.
19.  Naaras, Suomussalmi, 13.09.
20.  Naaras, Suomussalmi, 13.09.
21.  Uros, Suomussalmi, 15.09.
22.  Uros, Kuusamo, 16.09.
23.  Uros, Inari, 19.09.
24.  Uros, Kuusamo, 25.09.
25.  Uros, Sodankylä, 25.09.
26.  Uros, Salla, 26.09.
27.  Uros, Salla, 26.09.
28.  Uros, Kuusamo, 26.09.
29.  Uros, Savukoski, 27.09.
30.  Naaras, Kuusamo, 29.09.

SUOMEN RIISTAKESKUKSEN MÄÄRÄYKSEN NOJALLA SYKSYN 2014 KARHUNMETSÄSTYS ON PÄÄTTYNYT ITÄISELLÄ PORONHOITOALUEELLA, KOSKA 30 KARHUN ALUEELLINEN KIINTIÖ TÄYTTYI MAANANTAINA 29.09.2014.

 

Karhun kiintiömetsästyksen saalis poronhoitoalueella 2013

Läntinen kiintiö (12; saalis 12)

1.  Uros, Hyrynsalmi, 24.8.
2.  Uros, Puolanka, 26.8.
3.  Uros, Hyrynsalmi, 26.8.
4.  Uros, Posio, 29.8.
5.  Naaras, Muonio, 1.9.
6.  Uros, Hyrynsalmi, 3.9.
7.  Uros, Hyrynsalmi, 3.9.
8.  Uros, Kittilä, 22.9.
9.  Uros, Kittilä, 28.9.
10.  Uros, Kittilä, 13.10.
11.  Naaras, Taivalkoski, 26.10.
12.  Uros, Kemijärvi, 29.10.

(SYKSYN 2013 KARHUNMETSÄSTYS KESKEYTETTIIN LÄNTISELLÄ PORONHOITOALUEELLA 29.10.2013 KIINTIÖN TÄYTYTTYÄ)

Itäinen kiintiö (30; saalis 27)

1.  Uros, Suomussalmi, 23.8.
2.  Uros, Suomussalmi, 23.8.
3.  Uros, Salla, 23.8.
4.  Uros, Suomussalmi, 24.8.
5.  Uros, Kuusamo, 24.8.
6.  Uros, Inari, 26.8.
7.  Uros, Pelkosenniemi, 27.8.
8.  Uros, Suomussalmi, 31.8.
9.  Uros, Suomussalmi, 1.9.
10.  Uros, Inari, 2.9.
11.  Uros, Suomussalmi, 2.9.
12.  Uros, Suomussalmi, 2.9.
13.  Naaras, Salla, 3.9.
14.  Uros, Inari, 3.9.
15.  Naaras, Inari, 4.9.
16.  Naaras, Suomussalmi, 7.9.
17.  Uros, Suomussalmi, 9.9.
18.  Naaras, Suomussalmi, 13.9.
19.  Uros, Salla, 29.9.
20.  Uros, Suomussalmi, 2.10.
21.  Uros, Pelkosenniemi, 11.10.
22.  Naaras, Suomussalmi, 12.10.
23.  Uros, Salla, 18.10.
24.  Uros, Kuusamo, 19.10.
25.  Uros, Salla, 19.10.
26.  Uros, Kuusamo, 20.10.
27.  Uros, Inari, 26.10.
28.
29.
30.

Karhun kiintiömetsästyksen saalis poronhoitoalueella 2012

Läntinen kiintiö (10; saalis 8)

1. Uros, Kittilä, 21.8.
2. Uros, Puolanka, 23.8.
3. Uros, Kolari, 2.9.
4. Uros, Kittilä, 15.9.
5. Uros, Hyrynsalmi, 29.9.
6. Uros, Kemijärvi, 7.10.
7. Uros, Hyrynsalmi, 18.10.
8. Uros, Hyrynsalmi, 27.10.

Itäinen kiintiö (30; saalis 22)

1. Uros, Suomussalmi, 20.8.
2. Naaras, Salla, 21.8.
3. Uros, Suomussalmi, 21.8.
4. Uros, Suomussalmi, 25.8.
5. Naaras, Suomussalmi, 1.9.
6. Uros, Salla, 1.9.
7. Naaras, Suomussalmi, 2.9.
8. Naaras, Inari, 3.9.
9. Uros, Kuusamo, 3.9.
10. Naaras, Suomussalmi, 4.9.
11. Uros, Salla, 8.9.
12. Naaras, Savukoski, 8.9.
13. Uros, Savukoski, 12.9.
14. Uros, Suomussalmi, 14.9.
15. Naaras, Inari, 20.9.
16. Uros, Suomussalmi, 22.9.
17. Uros, Suomussalmi, 30.9.
18. Uros, Savukoski, 30.9.
19. Uros, Inari, 4.10.
20. Uros, Suomussalmi, 21.10.
21. Uros, Kuusamo, 25.10.
22. Uros, Suomussalmi, 26.10.