Siirry sisältöön

Karhun kiintiömetsästys poronhoitoalueella

Karhua (lukuun ottamatta vuotta nuorempaa karhun pentua sekä karhunaarasta, jota tällainen pentu seuraa) voidaan poronhoitoalueella metsästää kiintiön nojalla 20.8. – 31.10.2023. Karhun pentu ja sen emä ovat siis rauhoitettuja eikä niitä saa metsästää.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 826/2023 (17.5.2023) mukaisesti läntisen poronhoitoalueen karhunpyyntikiintiö on 5 karhua ja itäisen poronhoitoalueen kiintiö 45 karhua. Itäiseen poronhoitoalueeseen kuuluvat Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan, Kuusamon ja Suomussalmen kunnat sekä läntiseen poronhoitoalueeseen muut poronhoitoalueen kunnat.

Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskuksen on valtioneuvoston asetuksen 452/2013 8 §:n mukaisesti määrättävä karhunmetsästys alueella (läntinen/itäinen poronhoitoalue) lopetettavaksi.

Karhunpyyntikiintiön tilannetta itäisellä ja läntisellä poronhoitoalueella voi seurata Suomen riistakeskuksen etusivulta ja Karhusaaliit-sivulta. Tämä onnistuu helposti myös älypuhelimilla. Kiintiötilanteesta ja metsästyksen keskeyttämisestä kiintiön tullessa täyteen tiedotetaan myös paikallisradioiden välityksellä. Kiintiötilanne ja saaliiksi saadut karhut ovat taulukoituna ja kartalle merkittyinä karhusaaliin saalisseurantasivulla.

Siirry Karhusaaliit-sivulle

Karhunkaatajat voivat tehdä saaliista lakisääteisen saalisilmoituksen helposti jo maastossa Oma riista -mobiilisovelluksella. Jos kaatopaikalla ei ole puhelinverkkoa, lakisääteinen saalisilmoitus välittyy Suomen riistakeskuksen Oma riista -palveluun heti, kun puhelin on jälleen verkossa ja sovellus käynnistetään. Muistathan luoda tunnukset Oma riista -palveluun ja ladata Oma riista -sovelluksen uusimman version puhelimeesi jo ennen karhumetsälle lähtöä.

Vaihtoehtoisesti saalisilmoituksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen raportointi@riista.fi. Sähköpostiin kirjataan seuraavat tiedot: 1) kaatajan nimi ja metsästäjänumero, 2) kaatopäivä ja kellonaika, 3) kaadetun karhun sukupuoli, 4) kaatopaikan kunta, maastonnimi ja kaatopaikan GPS-koordinaatit. Lisäksi pyydetään antamaan kaatajan puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten.

Lakisääteinen saalisilmoitus tulee tehdä välittömästi kaadon jälkeen.

Siirry Oma riista -palveluun

Suomen riistakeskuksesta toimitetaan kaatajalle sähköisesti tai kirjepostitse 1) Suomen riistakeskuksen ohje saalistodistuksen hakemiseksi, 2) Suomen ympäristökeskuksen ohjeet ja hakemuslomake karhun ruhonosien ja lihojen myyntiin tarvittavien CITES-todistusten hakemiseksi, 3) Luonnonvarakeskuksen petotutkimuksen ohjeet kaadettujen karhujen näytteiden ottamiseksi ja lähettämiseksi, sekä 4) Suomen ympäristökeskuksen, Suomen riistakeskuksen, Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen ohjeistus karhun lihan ja osien myyntiin ja karhunruhojen käsittelyyn.

EU-todistuksen tai Cites-luvan saamiseksi Suomen ympäristökeskus vaatii varsinaisten hakemuslomakkeiden lisäksi liitteeksi niin sanotun saalistodistuksen (todistus poikkeusluvan tai alueellisen kiintiön nojalla saadusta saaliista), jonka Suomen riistakeskus myöntää. Poronhoitoalueella todistuksen hakee saaliin saaja. Todistuksen saamiseksi on otettava yhteyttä Suomen riistakeskukseen jättämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla osoitteeseen raportointi@riista.fi.

Lue lisää saaliin kaupallisesta hyödyntämisestä

Luonnonvarakeskus (Luke) toivoo poronhoitoalueella kaadetuista karhuista näytteitä. Näytteiden avulla saadaan arvokasta tietoa poronhoitoalueen karhukannasta. Luke on julkaissut näytteenottoa ja näytteiden lähettämistä koskevat ohjeet.

Lue lisää karhunäytteistä

Karhuista otetaan näytteeksi 1) lisääntymiselimet (kivekset tai kohtu ja munasarjat) 2) yläleuan kulmahampaan takana oleva pieni jäännehammas juurineen iänmääritystä varten 3) noin 50 gramman pala maksaa 4) noin 100 grammaa reisilihasta 5) noin 50 grammaa pallealihasta 6) poskilihas. Jokainen (1 – 6) näyte laitetaan omaan muovipussiinsa ja pakastetaan ennen lähettämistä suurpetotutkimukseen Taivalkoskelle.

Huom! Mikäli kaataja haluaa myydä karhun lihat, ei metsästäjä saa ottaa näytteitä itse. Karhu suolistetaan ja toimitetaan viipymättä hyväksyttyyn riistankäsittelylaitokseen tarkastettavaksi. Metsästäjä voi halutessaan pyytää riistankäsittelylaitosta/teurastamoa ottamaan Luken näytteet. Ruokavirasto on listannut hyväksytyt riistankäsittelylaitokset sivuillaan.

Ruokaviraston hyväksymät riistankäsittelylaitokset (Ruokavirasto)

VUODEN 2023 KIINTIÖMETSÄSTYKSEN ETENEMISTÄ VOIT SEURATA SAALISSEURANTASIVULTA!