Virheellisen pyyntilupamaksun palauttaminen

Jos hirvieläinten pyyntiluvan saaja on maksanut liikaa pyyntilupamaksuja, tulee hänen viipymättä hakea yli menevältä osalta palautusta. Palautuksen hakemiseen voi käyttää alla olevaa valmista lomaketta tai vapaamuotoista hakemusta.

Hakemus virheellisen hirvieläinten pyyntilupamaksun palauttamiseksi

Hakemus osoitetaan maa- ja metsätalousministeriölle, mutta toimitetaan (postitse tai sähköpostitse) osoitteella

Suomen riistakeskus
LH-Kirjaamo
Sompiontie 1
00730 Helsinki

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Lisätietoja antaa hallintosihteeri Kaija Riikonen

 

Päivitetty 10.6.2015