Siirry sisältöön

Kurssit ja koulutukset

Suomen riistakeskus tarjoaa koulutus-, neuvonta- ja valistustoimintaa. Koulutustoiminta on suunnattu lähinnä riistahallinnon luottamus- ja toimihenkilöille sekä metsästäjille.

Valtakunnalliset koulutustilaisuudet

Valtakunnallista koulutustoimintaa ovat esimerkiksi vuosittain järjestettävät riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajien kurssit sekä erilaisten hankkeiden tiimoilta tapahtuvat koulutukset.

Sähköiset kertauskoulutukset on tarkoitettu kaikkien tällä hetkellä nimitettyinä toimivien ampumakokeen vastaanottajien, metsästyksenvalvojien ja metsästäjätutkinnon vastaanottajien suoritettavaksi. Julkisten hallintotehtävien kertauskoulutukset ovat avoinna verkossa osoitteessa Riistainfo.fi.

Siirry JHT-kertauskoulutuksiin

Koulutusmateriaalit

Suomen riistakeskus tuottaa materiaalit koko riistahallinnon koulutustoimintaa varten. Näitä ovat esimerkiksi metsästäjätutkintoon, ampumakokeeseen, metsästyksen vartiointiin, hirvenmetsästyksen johtajien toimintaan sekä nuorisovalistukseen liittyvät materiaalit.

Alueellinen koulutustoiminta

Suomen riistakeskuksen aluetoimistot suuntaavat koulutustoimintansa alueensa riistanhoitoyhdistyksille sekä yksittäisille metsästäjille. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi ampumakokeen valvojien koulutus, metsästäjätutkinnon vastaanottajien koulutus, metsästyksenvalvojien koulutus, hirvenmetsästyksen johtajien koulutus ja suurriistavirka-aputoimintaan liittyvät koulutukset.

Katso aluetoimistojen yhteystiedot

Riistanhoitoyhdistysten tarjoama koulutus

Riistanhoitoyhdistykset järjestävät muun muassa metsästäjätutkintoon valmentavia metsästäjäkursseja.

Katso riistanhoitoyhdistysten koulutukset