Siirry sisältöön

Hirvieläinsaalis

Ohje seuran yhteyshenkilölle ennen metsästyskautta:

Oma riista -ohje: Alueen, pyyntiluvan ja metsästyksenjohtajien päivittäminen ryhmään (PDF)

Lupaosakkaiden kannattaa kirjata hirvisaalistiedot Oma riista -palveluun mahdollisimman nopeasti, jotta luvansaaja ja lupaosakkaat voivat seurata metsästyksen edistymistä reaaliajassa:

Oma riista -ohje luvansaajalle (PDF)

Metsästyksenjohtaja tai seuran/seurueen yhteyshenkilö voi kirjata hirvisaaliita ja -havaintoja sekä hyväksyä seuran jäsenten ehdottamia kirjauksia Oma riista -palvelussa:

Oma riista -ohje metsästyksenjohtajille (PDF)

 

Saaliin ja havaintojen ilmoittaminen

Jokaisesta kaadetusta hirvieläimestä on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on saatu saaliiksi. Saalisilmoitus suositellaan tehtäväksi ja hirvihavainnot kirjattavaksi päivittäin Oma riista -palvelua (oma.riista.fi) käyttäen.

Saalisilmoituksen voi myös lähettää lomakkeella seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on saatu saaliiksi. Ilmoituksessa on mainittava ampujan nimi ja metsästäjänumero, saaliiksi saatujen eläinten laji ja määrä, niiden sukupuoli, pyyntiajankohta, pyydystettyjen aikuisten hirvieläinten ja vasojen lukumäärä sekä pyyntipaikan koordinaatit.

Yksilökohtainen hirvieläinten saalisilmoitus (PDF)

Lisäksi hirvitietokortilla ilmoitetaan koko pyyntikauden hirvisaalis ja -havainnot metsäs­tyksen päättymisen jälkeen. Hirvieläinten metsästyksen saalisilmoitus on lakisääteinen (MetsA 9 §).

Hirvitietokortti

Mikäli ei käytä Oma riista -palvelua, niin koko pyyntikauden hirvisaaliin- ja havainnot voi ilmoittaa hirvitietokortilla. Hirvitietokortti löytyy tältä sivulta ladattavassa muodossa (pdf). Lomakkeita tai paperisen pyyntilupamaksun voi tarvittaessa pyytää myös Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamosta (s-posti: lupahallinto.kirjaamo@riista.fi).

Hirvitietokortilla annettavan saalisilmoituksen postitetaan osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo, Kuralankatu 2, 20540 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen saaliit@riista.fi. Kirjallisen saalisilmoituksen ja havaintojen tietoihin vaaditaan myös paikkatiedot (ETRS-koordinaatit).

Hirvitietokortti 2022-23 (sähköisesti täytettävä PDF)

Hirvitietokortin täyttöohjeet (PDF)

OHJE koordinaateista saalisilmoituslomakkeeseen_ML 26 § (PDF)

 

Muut hirvieläimet (valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura)

Mikäli ei käytä Oma riista -palvelua, niin tiedot voi ilmoittaa pienten hirvieläinten saalisilmoituslomakkeella (ks. alla). Lomakkeita tai paperisen pyyntilupamaksun voi tarvittaessa pyytää myös Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamosta (s-posti: lupahallinto.kirjaamo@riista.fi).

Pienten hirvieläinten osalta oheisella lomakkeella annettava saalisilmoitus postitetaan osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo, Kuralankatu 2, 20540 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen saaliit@riista.fi. Kirjalliseen saalisilmoitukseen vaaditaan myös paikkatiedot (ETRS-koordinaatit).

Pienten hirvieläinten saalisilmoitus 2022-23 (sähköisesti täytettävä PDF)

Saaliiksi saadut hirvieläimet on eriteltävä tarkasti lajikohtaisesti täyttämällä lomakkeesta kaikki kohdat.