Siirry sisältöön

Julkiset hallintotehtävät

Suomen riistakeskukselle on riistahallintolaissa säädetty suuri joukko julkisia hallintotehtäviä. Tehtävät hoidetaan julkisten hallintotehtävien prosessin voimin. Prosessia johtaa ja tehtävien hoitamisesta vastaa julkisten hallintotehtävien päällikkö.

Metsästäjille tutuin julkinen hallintotehtävä on pyynti- ja poikkeuslupien käsittely. Suomen riistakeskus hoitaa myös metsästäjien ryhmävakuutuksen ja monien riistanhoitoyhdistysten toimijoiden, kuten ampumakokeiden vastaanottajien, nimittämisen.

Suomen riistakeskuksen tehtävät

Vakuutukset

Ampumakoe

Metsästyslainsäädäntö

Metsästäjärekisteri

Lupahallinto

Pyyntilupien hakeminen

Poikkeuslupien hakeminen

Muiden lupien hakeminen

Saaliin ilmoittaminen

Riistavahinkokorvausten hakeminen

Riistanhoitoyhdistysten valtionavun myöntäminen ja valvonta