Siirry sisältöön

Suunnittelu ja seuranta

Suomen riistakeskuksen toiminnan suunnittelun ja seurannan asiakirjoja ovat strategia, tulossopimus, TTS, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös.

Suomen riistakeskuksen toiminnan suunnitteluun osallistuvat niin johto, toimihenkilöt kuin luottamushenkilöt. Johtoryhmä vastaa suunnitelmien valmistelusta, johon valtakunnallinen riistaneuvosto ja 15 alueellista riistaneuvostoa osallistuvat. Hallitus päättää ja vahvistaa suunnitelmat.

Tulossopimus

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jonka toimintaa ohjaa maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehty tulossopimus. Tulossopimus laaditaan useaksi vuodeksi kerrallaan: nyt voimassa oleva tulossopimus koskee toimintavuosia 2016‒2019.

 

TTS eli talous- ja toimintasuunnitelma

TTS on keskipitkän aikavälin suunnitelma, joka koskee toimintaa 2‒5 vuoden päässä.

 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelma ja talousarvio koskevat suunnitteluvuotta seuraavan vuoden toimintaa.

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Tulossopimuksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta sekä toiminnan onnistumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa, joka sisältää tilinpäätöksen.

Tutustu toimintakertomukseen

Työjärjestys

Suomen riistakeskuksella on työjärjestys, jonka vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö Suomen riistakeskuksen esityksestä. Työjärjestyksessä määrätään muun muassa toiminta-alueista ja niiden rajoista, johtamisesta ja ratkaisuvallan käyttämisestä, aluekokousten, alueellisten riistaneuvostojen, valtakunnallisen riistaneuvoston ja hallituksen kokousten koollekutsumismenettelyistä ja kokousmenettelyistä.

Tutustu työjärjestykseen (pdf)