Siirry sisältöön

Rhy:n vuosikokous ja aluekokous

Riistanhoitoyhdistyksessä päätösvaltaa käyttää riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous. Kokoukseen voivat äänioikeutettuina osallistua kyseisen riistanhoitoyhdistyksen 18 vuotta täyttäneet jäsenet, joilla on voimassaoleva metsästyskortti. Alle 18-vuotiailla yhdistyksen jäsenillä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Riistanhoitoyhdistysten vuosikokoukset pidetään helmikuun aikana. Kokousten ajankohdat ilmoitetaan Metsästäjä-lehdessä (metsastajalehti.fi) ja tapahtumahaussa.

Metsästyskortti mukaan kokoukseen

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys osoitetaan voimassaolevalla metsästyskortilla. Helpoin tapa jäsenyyden osoittamiseen on Oma riista-mobiilisovelluksessa oleva metsästyskortti.

Valtakirja

Äänioikeutettu jäsen voi valtuuttaa toisen jäsenen edustamaan itseään kokouksessa. Valtakirjoilla voi edustaa enintään viittä poissa olevaa jäsentä.

Tulosta valtakirja(PDF)  Tulosta valtakirja (word).

Valtakirjan lisäksi tarvitaan valtuuttajan metsästyskortti tai sen kopio.

Käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa vahvistetaan riistanhoitoyhdistyksen kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

Vuosikokous päättää riistanhoitoyhdistyksen hallituksen koon, valitsee jäsenet ja puheenjohtajan. Hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Varsinaisten jäsenten lisäksi vuosikokous valitsee hallitukseen yhden jäsenen toiminta-alueensa merkittävien maanomistajajärjestöjen esittämistä ehdokkaista. Metsästyslain 8. pykälässä tarkoitetuilla alueilla hallitukseen kuuluu lisäksi Metsähallituksen määräämä jäsen. Vuosikokouksessa valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustajat Suomen riistakeskuksen toiminta-alueen aluekokoukseen.

Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja jäsenistä noin kolmasosa on vuosittain erovuorossa.

Aluekokous

Aluekokoukset ovat Suomen riistakeskuksen toiminta-alueiden kokouksia, joihin osallistuvat riistanhoitoyhdistysten asettamat edustajat. Kullakin edustajalla on aluekokouksessa käytettävissään yksi ääni. Aluekokoukset pidetään vuosittain maaliskuussa.

Aluekokouksen tehtävänä on seurata toiminta-alueen riistataloutta ja tehdä sitä koskevia esityksiä. Kokous päättää ehdokkaista valtakunnallisen ja alueellisen riistaneuvoston jäseniksi sekä tekee tarvittaessa esityksen edustajasta Suomen riistakeskuksen hallituksen jäseneksi.