Rhy:n vuosikokous

Riistanhoitoyhdistyksessä päätösvaltaa käyttää riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous.

Riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen voivat äänioikeutettuina osallistua vain kyseisen riistanhoitoyhdistyksen 18 vuotta täyttäneet jäsenet, joilla on voimassaoleva metsästyskortti. Alle 18-vuotiailla jäsenillä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus mutta ei oikeutta äänestää.

Osallistujien metsästyskorttien voimassaolo tarkastetaan ennen kokouksen alkamista. Kokouksessa kullakin 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeutettu jäsen voi valtuuttaa toisen jäsenen edustamaan itseään kokouksessa. Kukaan ei saa kuitenkaan edustaa useampaa kuin viittä poissa olevaa jäsentä.

Riistanhoitoyhdistysten vuosikokoukset pidetään helmikuun aikana. Kokouksista ilmoitetaan Metsästäjä-lehden ykkösnumerossa tai paikallislehdissä sekä tapahtumahaussa.

Katso kokousten ajankohdat

Käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa vahvistetaan riistanhoitoyhdistyksen kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

Vuosikokous päättää riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäsenet; vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Heidän tulee olla 18 vuotta täyttäneitä riistanhoitoyhdistyksen täysivaltaisia jäseniä. Näiden varsinaisten jäsenten lisäksi vuosikokous valitsee hallitukseen yhden jäsenen toiminta-alueensa merkittävien maanomistajajärjestöjen esittämistä ehdokkaista. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Metsästyslain 8. pykälässä tarkoitetuilla alueilla hallitukseen kuuluu lisäksi Metsähallituksen määräämä jäsen, jolla on Metsähallituksen määräämä henkilökohtainen varajäsen.

Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäsenistä noin kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Helmikuussa 2015 valitun puheenjohtajan ja maanomistajaedustajan (sekä Pohjois-Suomessa Metsähallituksen edustajan) toimikausi kestää helmikuulle 2018.

Vuosikokouksessa myös valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustajat Suomen riistakeskuksen toiminta-alueen aluekokoukseen.

Katso vuosikokouksen esityslistamalli

Valtakirja

Jos 18 vuotta täyttänyt metsästäjä on estynyt osallistumaan oman riistanhoitoyhdistyksensä kokoukseen, hän voi luovuttaa valtakirjan jollekulle saman riistanhoitoyhdistyksen jäsenelle, joka sitten edustaa häntä kokouksessa. Kukaan ei saa kuitenkaan edustaa useampaa kuin viittä poissa olevaa jäsentä.

On syytä huomioida, että säännösten mukaan jäsen ei voi edustaa metsästysseuraa, vaan jokainen edustaa vain itseään ja enintään viittä poissaolevaa saman riistanhoitoyhdistyksen jäsentä saamiensa kirjallisten valtuutusten perusteella.

Tulosta valtakirja

Päivitetty 8.1.2016