Siirry sisältöön

Rhy:n tehtävät

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät (Rhl 10 §, Finlex).

Riistanhoitoyhdistyksen julkisia hallintotehtäviä ovat

 • ampumakokeiden sekä metsästäjätutkintojen järjestäminen
 • riistavahinkolain mukaisiin maastotarkastuksiin osallistuminen
 • viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa
 • ampuma-aselain mukaisen harrastustodistuksen antaminen

Riistanhoitoyhdistys edistää

 • kestävää riistataloutta
 • kestävää, turvallista ja eettisesti hyväksyttävää metsästystä
 • riistanhoitoa, riistaeläinkantojen kestävyyttä ja elinvoimaisuutta
 • riistan elinympäristöjen hoitoa
 • riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisyä

Riistanhoitoyhdistys tuottaa ja hoitaa

 • metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluita
 • toimialansa tiedotusta ja viestintää
 • muut sille säädetyt ja maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämät tehtävät

 

Riistainfon koulutussivustolta löytyy riistanhoitoyhdistysten toimijoille koulutusmateriaalia (Riistainfo.fi)