Siirry sisältöön

Luonnon- ja riistanhoito

Metsästäjät ovat perinteisesti hoitaneet metsästysalueidensa riistaa esimerkiksi perustamalla riistapeltoja, ripustamalla pesäpönttöjä sekä pyytämällä minkkejä, supikoiria ja muita pienpetoja.

Toiminta hyödyttää luontoa laajasti, sillä menetelmistä ja kohteista on sovittu yhteistyössä maanomistajien kanssa. Riistaa hoidetaan osana maa- ja metsätalouden käytännön töitä. Metsästäjät ja maanomistajat ovat ahkeria arkiluonnon hoitajia.

Suomen riistakeskus pyrkii kanavoimaan riistanhoidon painotukset osaksi yhteiskunnan toimintaa. Maatalouskäytäntöjä ohjataan nykyään maatalouden ympäristötukeen liittyvillä ohjelmilla ja metsätaloutta metsänhoidon suosituksilla. Suomen riistakeskus on mukana vaikuttamassa maa- ja metsätalouden uudistuviin käytäntöihin useissa valtionhallinnon työryhmissä. Näin luodaan tehokkaita, uusia ja riistaystävällisiä toimintatapoja. Työ perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön maa- ja metsätalouden toimijoiden ja maanomistajien kanssa.

Suomen riistakeskuksen Luonnonhoito- ja suojelustrategia (pdf)