Siirry sisältöön

Suurriistavirka-apu

Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.

Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin. Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin antamalla virka-apupyynnöllä. Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta.

Riistaonnettomuudet

Jos ajautuu kolariin hirvieläimen, villisian tai suurpedon kanssa, tulee aina soittaa hätänumeroon 112. Kun kyseessä on villisika tai suurpeto, autosta ei saa poistua, sillä loukkaantunut eläin voi käyttäytyä vaarallisesti.

Katso SRVA-toimintaa esittelevä video:

Lue lisää toiminnasta riistaonnettomuuspaikalla. Tulosta riistaonnettomuusmerkki täältä (pdf).

Suurpetojen karkotukset

Vahinkoa aiheuttavasta tai toistuvasti häiriökäyttäytyvästä suurpedosta tulee ilmoittaa hälytyskeskukseen. Toimenpiteitä voi vaatia myös taajama-alueelle eksynyt karhu tai villisika. Suurpetojen karkotus taajamista on aina poliisijohtoista.

Karhukonfliktipaikalle kerääntynyt ihmisjoukko heikentää mahdollisuuksia karhun turvalliseen karkottamiseen ja näin ollen ulkopuolisten läsnäolo vaarantaa karhun hengen. Yleisön onkin syytä noudattaa poliisin antamia määräyksiä ja pysyä poissa alueelta.

Suurpedon näkeminen ei vielä tarkoita, että kysymyksessä olisi aktiivista SRVA-toimintaa vaativa tilanne. Normaalisti suurpeto pyrkii väistämään ihmistä. Jos näkee suurpedon tai sen jälkiä, tulee havainnosta ilmoittaa paikallisen riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilölle. Katso petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot.

 

SRVA-toimijat

Jokaiseen riistanhoitoyhdistykseen on nimetty yhteyshenkilöitä vastaanottamaan poliisilta tulevia virka-apupyyntöjä. Yhteyshenkilöt huolehtivat alueellaan toiminnan käynnistämisestä tai tehtävän edelleen ohjaamisesta. Katso SRVA-yhteyshenkilöiden yhteystiedot

Kuvass tienlaitaan pysähtynyt auto ja kuollut peura. Auton vieressa hahmo, joka on pukeutunut SRVA-logolliseen liiviin. SRVA suurriistavirka-apu. Poliisin apuna eläintehtävissä. Vpaaehtoisten poliisille tarjotama virka-apu, Tehtävät: apunaliikinneonnettomuuksissa, joissa hiriveläin, suurpeto tai villisika on loukkaantunut. Suurpetojen karkottaminen taajamista ja pihapiireistä. Poliisi käynnistää SRVA-toiminnan, jota riistanhoitoyhdistykset koordinoivat. Toiminnassa tarvitaan usein osaavan koiran apyua Riistaonnettomuuden välttäminen: hiljennä nopeutta hirvieläinvaarasta merkityllä alueella. Seuraa tarkasti tien reuna-alueita. Eläimet ovat aktiivia erityisesti aamu- ja iltahämärän aikaan. Väistä tielle tulevaa eläintä takaa. Toiminta riistaonnettomuuspaikalla 1. Varoita muuta liikennettä 2. Huolehdi loukkaantuneista taitojesi mukaan 3. Soita aina 112 kolarista suuren eläimen kanssa 4. Ilmoita kolaripaikka tarkasti. Lataa puhelimeesi 112-sovellus 5. Merkitse kolaripaikka riistaonnettomuusmerkillä

Käytännön toiminta

Virka-apupyynnön jälkeen tapahtuvaan käytännön jäljestys- ja karkotustoimintaan on kukin riistanhoitoyhdistys luonut omat toimintamallinsa ja verkostonsa.

Organisaation käytännön toimijoita ovat alueen metsästysseurat, kokeneet suurriistan metsästäjät sekä koulutetut koiranohjaajat ja koirat. Tehtävässä toimivilla henkilöillä tulee olla riistanhoitomaksu maksettuna, jotta he ja heidän koiransa ovat metsästäjävakuutuksen piirissä.

SRVA-toiminnassa ei ole kyse metsästysoikeuteen sidotusta metsästyksestä vaan eläinsuojelullisista syistä poliisin valtuuttamana suoritettavasta tehtävästä, joka voidaan suorittaa metsästysoikeudesta riippumatta.

Sidosryhmäyhteistyö

SRVA-tehtävien hoito vaatii monipuolista osaamista. Riistanhoitoyhdistysten SRVA-toimintaa tukee Suomen riistakeskuksen rhy-tukiprosessi. Sidosryhmäyhteistyössä toiminnan kehittämiseen osallistuvat Sisäministeriön poliisiosasto, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Kennelliitto ja Suomen Metsästysjäljestäjät ry.