Siirry sisältöön

Päättyneet riistametsänhoidon hankkeet

Sitra Lab 2: Ratkaisuja luonnosta (2020-2021)

Suomen riistakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston riistametsätiimi osallistui Sitra Lab 2 koulutusohjelmaan, joka etsi luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin. Osana koulutusohjelmaa toteutettiin kokeilu, jonka tavoitteena oli luoda metsäammattilaisille ja metsäpalveluja tarjoaville toimijoille kannuste edistää riistametsänhoitoa. Lisäksi haluttiin saada lisää tietoa siitä parantaako riistametsänhoito maanomistajien tyytyväisyyttä metsänhoitopalveluihin. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Lakeuden metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Raportti kokeilun tuloksista (PDF)

 

Digiriistametsä (2017–2018)

Suomen riistakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen Digiriistametsä -hanke rakensi Suomen metsäkeskuksen paikkatietoa hyödyntäviin järjestelmiin riistametsänhoitoa tukevia paikkatietoaineistoja.

Hanke julkaisi Riistametsänhoidon oppaan (PDF) ja riistametsänhoidon julisteen (PDF).

Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö osana METSO-ohjelmaa.

Riistametsänhoidon edelläkävijät (2016)

Riistametsänhoidon edelläkävijät -hanke etsi arkiluonnonhoidon yleistymisen esteitä ammattilaisille järjestetyissä työpajoissa. Edelläkävijöiden verkosto koostui käytännön metsätalouden toimijoista, jotka valikoituivat ryhmään harrastuneisuutensa ja innostuksensa kautta.

Hanke toteutti Riistametsänhoidon verkkokurssin, joka on saatavilla Riistainfo.fi

Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö osana METSO-ohjelmaa.

Riistametsänhoidon videoprojekti (2016)

Vuonna 2016 toteutettiin Suomen Metsäsäätiön kanssa yhteistyössä kolme riistametsänhoitoa esittelevää videota, jotka on katsottavissa Riistainfo.fi

Kipinä riistametsänhoitoon (KIRI) (2015)

Vuonna 2015 toteutettiin Suomen Metsäsäätiön kanssa yhteistyössä Kipinä riistametsänhoitoon -kampanja (KIRI), joka innosti metsänomistajia ja metsäammattilaisia ottamaan riistan huomioon metsänhoidossa. Kampanjan aikana julkaistiin useita artikkeleita riistametsänhoidosta eri medioissa.

Askel riistametsään (2014–2015)

Askel riistametsään oli Suomen riistakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke, joka edisti luonnon rikkautta metsissä, soilla ja vaihettumisvyöhykkeillä. Hanke toteutti pilottikohteita eri puolella Suomea sekä julkaisi työohjeet (PDF), joiden avulla metsänomistajat voivat toteuttaa riistaystävällistä metsätaloutta omatoimisesti.

Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö osana METSO-ohjelmaa.

Riistaa reunoilta (2013–2014)

Riistaa reunoilta -hankkeessa luotiin hoito-ohjeet vaihettumisvyöhykkeiden hoitoon, pilotoitiin luonnonhoitoa 14 pilottikohteella, luotiin koulutusmateriaalia ja edistettiin luonnonhoidon kustannustehokkuutta virkistyskäyttömahdollisuuksien kytköksien kautta.

Hankkeen rahoitti ympäristöministeriö osana METSO-ohjelmaa.

Hyvän metsänhoidon suositukset riistapainotuksella (2013–2014)

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio uudisti maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella hyvän metsänhoidon suosituksia vuosina 2013 ja 2014. Osana projektia julkaistiin Hyvän metsänhoidon suositukset riistapainotuksella.

Riistanhoitopainotteisia soveltamisohjeita työstivät Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos Metla, RKTL ja Tapio.