Siirry sisältöön

Suurpetovahinkojen estäminen

Kotieläinten suojaus

Maasuurpedot voivat aiheuttaa vahinkoja kotieläimille. Petovahinkoja voidaan ennaltaehkäistä monilla suojaavilla toimille kuten aidoilla ja yösuojilla.

Suomen riistakeskus voi myöntää perustellun hakemuksen pohjalta hakijalle materiaalit sähköistettyä suurpetoaitaa varten.

Petoaitahakemus

Petoaitahakemus

Petoaitahakemus

Lisää tietoa petovahinkojen ennaltaehkäisystä:

Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas alkutuotantotilallisille

Opas koti- ja tuotantoeläinten suojausmenetelmistä

Lisää tietoa suurpetovahingoista: http://www.suurpedot.fi/suurpedot-ja-me/vahingot.html

 

Mehiläistarhojen suojaus

Karhut aiheuttavat vuosittain merkittävää vahinkoa mehiläistarhaukselle. Karhukanta on lisääntynyt ja levittäytynyt lähes koko valtakunnan alueelle. Karhukanta on levittäytynyt alueille, jossa mehiläistarhaus on elinkeino tai merkittävä sivuelinkeino.

Kaikki karhuyksilöt eivät ole kiinnostuneita mehiläispesistä, mutta jotkut yksilöt erikoistuvat niiden hyödyntämiseen ravintokohteena. Suurimmat vahingot syntyvät keväällä, kun karhut lähtevät liikkeelle talvipesistään ja syksyllä kun pesissä on runsaasti hunajaa. Valtakunnallisesti tarkasteltuna suurimmat vahingot syntyvät alueilla, jossa on useampia mehiläistarhausta elinkeinona harjoittavaa tarhaajaa, mehiläistarhoja on runsaasti ja suhteellisen tiheässä.

Mehiläistarhojen suojaukseen on kokeiltu useita eri menetelmiä, joista sähköaita on todettu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi. Tosin mehiläistarhojen suojaus aiheuttaa tarhaajalle huomattavasti ylimääräistä työtä ja kuluja. Tarhojen sijainti ja maasto voi aiheuttaa myös haasteita sähköiselle suojaukselle. Suomen riistakeskus on yhdessä Suomen mehiläishoitajain liiton kanssa pyrkinyt kehittämään tarhojen suojausmenetelmiä ja tehostamaan käytössä olevia menetelmiä. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Suomen riistakeskukselle hakemuksesta erityisavustusta suojausmateriaalin hankintaan ja kokeilutoimintaan suurpetovahinkojen ehkäisyssä.

Sähköinen suoja-aita ei anna täydellistä suojaa karhuja vastaan. Suojaus riippuu aidan huollosta ja virtalähteen kunnosta. Myös karhut ovat yksilöitä, joista jotkut ovat hyvinkin kekseliäitä ja voivat esimerkiksi hakata puulla tai vastaavalla langat maahan tai kaataa huonosti pystytetyn aitauksen. Sähköiskun saanut karhu kunnioittaa yleensä sähköaitaa.

Sähköinen suoja-aita on elinkeinon tai sivuelinkeinon harjoittajalle (tukikelpoinen) maksuton. Tukikelpoinen tarhaaja voi tilata vahinkoalueelle suoraan toimittajalta enintään 5 aitapakettia, suuremmista määristä neuvotellaan tapauskohtaisesti. Myös harrastajatarhaaja voi saada sähköisen suoja-aidan tarhalleen, mikäli tarha sijaitsee vahinkoalttiilla alueella ja suojaus on kustannustehokasta.

Paimenen mukana tulevaan käyttöohjeeseen tulee tutustua huolella, ennen laitteen käyttöönottoa.

Ohjeita mehiläistarhojen suojaukseen