Ohjeita metsästäjälle

Näiltä sivuilta löytyvät käytännölliset ohjeet riistaeläinkantojen verotukseen, riistanhoitoon, metsästyksen johtamiseen, metsästystapoihin, erilaisten rakenteiden tekemiseen, saaliin käsittelyyn sekä suurriistavirka-aputoimintaan.

Päivitetty 28.7.2014