Rávvagat meahcásteaddjiide

Dáid siidduin gávdnojit ávkkálaš rávvagat fuođđoeallináliid vearuhussii, fuođđodikšumii, meahcásteami jođiheapmái, meahcástanvieruide, earálágan ráhkadusaid huksemii, sállaša giehtadeapmái sihke stuorrafuođđovirgeveahkkedoibmii.

Beaivvádahtton 23.4.2013