Siirry sisältöön

Petoeläinvahingon lomakkeet

Viljelys- eläin- ja irtaimistovahingon ilmoitus- ja korvaushakemuslomake (suomi.fi)

Henkilövahingon korvaushakemuslomake (Valtiokonttori)

Suurpetojen aiheuttamia vahinkoja korvataan riistavahinkolain mukaisesti. Suurpedon aiheuttamasta viljelys-, eläin- tai irtaimistovahingosta on viipymättä ilmoitettava vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Henkilövahingoista ilmoitetaan paikalliselle poliisille.

Suurpedon aiheuttama henkilövahinko korvataan tämän lain mukaan.

Suurpedon aiheuttamana:

1) viljelysvahinkona korvataan pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko;

2) eläinvahinkona korvataan kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille aiheutunut vahinko;

3) irtaimistovahinkona korvataan muulle kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle elottomalle irtaimistolle aiheutunut vahinko;

4) porovahinkona korvataan porolle poronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetulla poronhoitoalueella aiheutunut vahinko

(Riistavahinkolaki 4 §)