Siirry sisältöön

Koirakoulutus tai -koe

Hae lupaa Oma riista -palvelussa:

Noutajakoira on noutamassa sinisorsaa vedestä. Yllä on teksti "Koirakokeet tai kouluttaminen" ja Oma riista -logo.

Metsästys koira ja karhu. Teksti: Karhun haukuttaminen ja taipumuskokeet. Oma riista -logo.

Ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään. Velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä. (Metsästyslaki 51 §)

Koiran kouluttaminen, kokeiden järjestäminen ja irtipito muutenkin vaatii aina myös metsästysoikeuden haltijan tai maanomistajan luvan.

Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan hirvieläinten metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20. päivästä joulukuun loppuun. Vastaavasti saadaan muuhun metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20. päivästä helmikuun loppuun. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei vahingoiteta. (Metsästyslaki 52 §)

Suomen riistakeskus voi antaa luvan poiketa koiran kiinnipitovelvollisuudesta koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä. Lupia on myönnetty esimerkiksi noutajien ja seisojien vesikokeisiin.

  • Hakulomakkeessa on taulukko, joka pyydetään täyttämään huolellisesti erityisesti vesikokeiden osalta ottaen huomioon vesilintujen lisääntymisaikaiset rajoitukset. Asia on ohjeistettu hakulomakkeessa. Lisäksi hakijalta pyydetään tietoa liittyen hakemusalueen mahdollisesta sijoittumisesta Natura 2000 – verkostoon kuuluvalle alueelle. Suomen riistakeskus ei pääsääntöisesti myönnä koe- tai koulutuslupaa tällaiselle alueelle, jos kyseessä on erityinen linnustonsuojelualue.
  • Lupaan asetettavalla ehdolla ei myöskään sallita sellaista koulutusta tai koemuotoa, jossa toiminnan tarkoituksena on rauhoitettujen riistaeläinten tai muiden rauhoitettujen eläinten etsiminen, paikallistaminen, haukuttaminen tai ajo tai muu edellisiin verrattava häirintä. Tämä koskee ajanjaksoa 1.3. – 19.8. lukuun ottamatta pohjoisimpia kuntia (Enontekiö, Inari ja Utsjoki), joiden alueella riekon ja kiirunan pyynti on sallittua maaliskuun loppuun asti.

Suden, karhun, saukon ja ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran metsästyskokeiden järjestämiseen ja tällaisen koiran kouluttamiseen on oltava Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa. (Metsästyslain 52 §:n 3 momentti)

  • Suomen riistakeskuksen tekemän linjauksen mukaisesti tällainen lupa voidaan myöntää karhunmetsästykseen käytettäville koirille 20.8.-31.10. välisenä aikana. Muiden mainittujen lajien metsästykseen käytettävän koiran osalta lupaa ei toistaiseksi ja pääsääntöisesti myönnetä.

Jos luvan hakeminen Oma riista -palvelussa ei ole mahdollista, lupaa voi hakea myös lomakkeella:

Poikkeusluvan hakemuslomake 52 § (doc)
Poikkeusluvan hakemuslomake 52 § (odt)
Poikkeusluvan hakemuslomake 52 § (pdf)

Poikkeusluvan hakemuslomake 52 § 3 mom. (doc)
Poikkeusluvan hakemuslomake 52 § 3 mom. (odt)
Poikkeusluvan hakemuslomake 52 § 3 mom. (pdf)

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat