Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle on kirjattu vastaukset asiakaspalvelustamme usein kysyttyihin kysymyksiin. Jos et löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen tältä sivulta tai koko riista.fi-sivustolta, lähetä meille palautetta tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Oma riista -palvelua koskevat vastaukset

Löydät täältä.

Mistä saan Metsästäjän oppaan?

Metsästäjän oppaan voit ostaa Suomen riistakeskuksen verkkokaupasta (kauppa.riista.fi) tai tilata puhelimitse numerosta 020 331 515 . Oppaita on myynnissä myös tutkintoon valmentavilla kursseilla, joita riistanhoitoyhdistykset järjestävät, sekä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.

Siirry verkkokauppaan (kauppa.riista.fi)

Mistä löydän metsästäjäkurssien, metsästäjätutkintojen ja ampumakokeiden ajankohdat?

Metsästäjäkursseja, -tutkintoja ja ampumakokeita järjestävät riistanhoitoyhdistykset. Niistä ilmoitetaan paikallislehdissä ja riista.fi:n tapahtumahaussa.

Lue lisää metsästäjäpalveluista
Siirry tapahtumahakuun

Metsästäjä-lehden mukana tullut metsästyskorttini on kadonnut. Mistä saan uuden kortin?

Ota yhteyttä metsästäjärekisteriin puhelimitse 029 431 2002 tai sähköpostitse metsastajarekisteri@innofactor.com.

Lue lisää metsästyskortista

Mitä metsästäjävakuutus korvaa? Miten toimin vahingon sattuessa?

Lue lisää metsästäjävakuutuksesta

Ulkomaalainen vieraani on tulossa Suomeen metsälle. Miten asia hoidetaan?


Metsästyskortti

Jokaisen Suomessa metsästävän täytyy suorittaa valtiolle metsästysvuosittain perittävä riistanhoitomaksu, jonka suuruudesta eduskunta säätää. Saadakseen suomalaisen metsästyskortin on ulkomaalaisen metsästäjän esitettävä kotimaassaan voimassa oleva metsästyskortti tai muu luotettava selvitys siitä, että hänellä on oikeus metsästää kotimaassaan.

Nämä asiakirjat esitetään riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle, joka asiakirjat tarkistettuaan tilaa metsästäjärekisteristä kyseiselle henkilölle riistanhoitomaksun tilillepanokortin, joka maksettuna on yhtä kuin metsästyskortti. Käytännössä on parasta antaa suomalaisen jahti-isännän hoitaa metsästyskortin hankkimiseen liittyvät toimenpiteet etukäteen.

Ellei ulkomaalainen vieras voi antaa luotettavaa selvitystä oikeudestaan metsästää, on hänen suoritettava suomalainen metsästäjätutkinto. Riistanhoitoyhdistykset järjestävät metsästäjätutkintoja, ja ne ovat maksullisia.

Ampumakoe

Jos ulkomaalainen vieraasi osallistuu pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten, karhun tai villisian metsästykseen rihlatulla luotiaseella, tulee hänen suorittaa suomalainen ampumakoe. Ampumakokeita järjestävät riistanhoitoyhdistykset erityisesti kesäisin ja alkusyksyisin. Ampumakokeet ovat julkisia tilaisuuksia. Hyväksytystä suorituksesta annetaan todistus, joka on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta.

Mikäli ulkomaalaisella metsästäjällä on voimassa oleva todistus muussa maassa suoritetusta vastaavasta ampumakokeesta tai mikäli hän antaa riistanhoitoyhdistykselle selvityksen siitä, että hänellä on kotimaassaan oikeus metsästää vastaavankokoisia riistaeläimiä, hänen ei tarvitse suorittaa ampumakoetta Suomessa.

Ulkomainen metsästäjä tarvitsee riistanhoitoyhdistyksen antaman todistuksen toisessa maassa suoritetusta ampumakokeesta tai edellä tarkoitetun selvityksen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Todistus on voimassa enintään kolme vuotta.

Metsästyslupa

Ulkomaalaisella metsästäjällä tulee metsästyskortin ja mahdollisen ampumakoetodistuksen lisäksi olla myös metsästyslupa jollekin alueelle. Metsästyslupia myyvät tai antavat metsästysoikeuden haltijat, kuten maanomistajat, metsästysseurat ja valtion maille Metsähallitus.

Koirat ja aseet

Koirien ja aseiden maahantuonnista sekä aseiden lainaamisesta isännältä saat tarkempia tietoja poliisiviranomaiselta (aseiden maahantuonti) tai Elintarviketurvallisuusvirastosta (koirien maahantuonti).

Kuinka lähellä asuinrakennusta tai kesämökkiä saan ampua?

Eläintä ei saa ampua 150 metriä lähempänä asuttua rakennusta ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa. Kesämökki tulkitaan asutuksi, jos siellä on ihmisiä. Koska hyvin harvoin voidaan olla varmoja, onko kesämökki asuttu vai ei, kannattaa ammuttaessa noudattaa varovaisuusperiaatetta ja jättää ampumatta 150 metriä lähempänä, ellet ole saanut mökin omistajalta tai haltijalta erillistä lupaa.

Miten ”vapaa metsästysoikeus valtion mailla” määritellään muuttotilanteissa?

Mikäli muutat pysyvästi muualle eli kotipaikkasi muuttuu, niin sanottu vapaa metsästysoikeus metsästyslain 8. pykälän alueella kotikunnassa loppuu. Mikäli muutto on väliaikainen, eli väestörekisterissä oleva kotipaikka ei muutu, sinulla säilyy oikeus metsästää kotikunnassasi olevilla valtion omistamilla alueilla metsästyslain 8. pykälän tarkoittamalla alueella.

Metsästysoikeuden muutos määräytyy muuttopäivän mukaan. Jos muutat metsästyslain 8. pykälän mukaiselle alueelle kesken metsästyskauden, jolloin metsästyskortissa näkyy vielä vanha kotikunta, tulee valtion mailla metsästettäessä olla mukana todistus, josta käy ilmi uusi kotikunta. Tällainen todistus on esimerkiksi maistraatilta saatava ote väestötietojärjestelmästä.

Missä ja milloin määritellään metsäkanalintujen metsästysajat?

Metsäkanalintujen metsästysajat on säädetty metsästysasetuksessa. Tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö voi rajoittaa metsästystä antamallaan asetuksella. Päätösten tekemisessä käytetään saman kesän riistakolmiolaskentatietoja. Rajoitusasetukset on viime vuosina annettu elokuun lopussa. Riistakolmiolaskennat pyritään tekemään heinä-elokuun vaihteessa. Luonnonvarakeskus analysoi havainnot. Tuloksiin perustuen Suomen riistakeskus tekee esityksen mahdollisista rajoituksista pyyntikauden pituuteen alueittain ja lajeittain. Ne riistanhoitoyhdistykset, joita mahdolliset rajoitukset koskevat, voivat antaa lausunnon asetusluonnoksesta.

Hyvänä lintuvuonna käytössä on lähtökohtaisesti metsästysasetuksen mukaiset metsästysajat, huonoina lintuvuosina pyyntikautta rajoitetaan loppupäästä. Metsäkanalintujen metsästys alkaa aina metsästysasetuksen mukaisena aloituspäivänä, ellei laji ole kokonaan rauhoitettu.

Mistä ja milloin voin ostaa luvan metsäkanalintujen pyyntiin valtion maille?

Metsästyslupia valtion alueille myy Metsähallitus. Metsähallituksen metsästyslupia voit ostaa palvelunumerosta 020 692 424 tai  eräluvat -verkkokaupasta. Metsäkanalintujen lupamyynnin ajankohta vaihtelee alueittain ja vuosittain, joten ajantasainen tilanne kannattaa tarkastaa eräluvat -nettisivuilta.

Omaiseni on kuollut. Miten metsästyskortin ja Metsästäjä-lehden suhteen tulee toimia?

Sinun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta Suomen riistakeskukselle, koska kuolinilmoitukset välittyvät väestörekisteristä metsästäjärekisteriin automaattisesti, jolloin metsästyskortin ja Metsästäjä-lehden tulo lakkaa. Siinä tapauksessa, että metsästyskortti on maksettu suoramaksuna tai e-laskulla, tulee sinun omaisena purkaa maksua koskeva sopimus pankissa.