Siirry sisältöön

Pesän, siihen liittyvän rakennelman tai munien hävittäminen

Poikkeusluvan hakemuslomake 41 d § (doc)
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 d § (odt)
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 d § (pdf)

Suomen riistakeskus voi myöntää 41 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai siihen liittyvän rakennelman hävittämiseen 41 a – 41 c §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lisäksi 41 b §:n mukaisten edellytysten täyttyessä lupa voidaan myöntää myös 5 §:ssä tarkoitettujen lintulajien munien hävittämiseen. (Metsästyslaki 41 d §) Suomen riistakeskus on linjannut, että pääsääntöisesti tällainen poikkeuslupa myönnetään vain vuodeksi kerrallaan.

Kyseisen pykälän perusteella haetaan poikkeuslupaa esimerkiksi majavan tekemän padon purkuun metsästysasetuksessa määrättyjen purkuaikojen ulkopuolella.

Metsästysasetuksen 26 §:n mukaisesti majavan asuttua pesää ei saa rikkoa. Asuttuun pesään liittyvän padon tai muun rakennelman saa vahinkojen estämiseksi kuitenkin rikkoa:

1) kesäkuun 15. päivän ja syyskuun 15. päivän välisenä aikana Lapin maakunnassa,

2) kesäkuun 15. päivän ja syyskuun 30. päivän välisenä aikana Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa,

3) kesäkuun 15. päivän ja lokakuun 15. päivän välisenä aikana Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa,

4) kesäkuun 15. päivän ja lokakuun 31. päivän välisenä aikana muualla kuin 1–3 kohdassa mainituilla alueilla.

Edellä mainituilla aikaväleillä ei näin ollen tarvita Suomen riistakeskuksen lupaa, maa- ja vesialueen omistajan lupa kuitenkin tarvitaan aina.

Tämän pykälän perusteella haetaan lupaa myös metsästyslaissa tarkoitettujen lintujen pesien hävittämiselle vahinkojenestämistarkoituksessa.

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat