Siirry sisältöön

Pesän, siihen liittyvän rakennelman tai munien hävittäminen

Poikkeusluvan hakemuslomake 41 d §
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 d §
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 d §

Suomen riistakeskus voi myöntää 41 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai siihen liittyvän rakennelman hävittämiseen 41 a – 41 c §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lisäksi 41 b §:n mukaisten edellytysten täyttyessä lupa voidaan myöntää myös 5 §:ssä tarkoitettujen lintulajien munien hävittämiseen. (Metsästyslaki 41 d §)

Kyseisen pykälän perusteella haetaan poikkeuslupaa esimerkiksi majavan tekemän padon purkuun metsästysasetuksessa määrättyjen purkuaikojen ulkopuolella.

Metsästysasetuksen 26 §:n mukaisesti majavan asuttua pesää ei saa rikkoa. Asuttuun pesään liittyvän padon tai muun rakennelman saa vahinkojen estämiseksi kuitenkin rikkoa:

1) kesäkuun 15. päivän ja syyskuun 15. päivän välisenä aikana Lapin maakunnassa,

2) kesäkuun 15. päivän ja syyskuun 30. päivän välisenä aikana Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa,

3) kesäkuun 15. päivän ja lokakuun 15. päivän välisenä aikana Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa,

4) kesäkuun 15. päivän ja lokakuun 31. päivän välisenä aikana muualla kuin 1–3 kohdassa mainituilla alueilla.

Edellä mainituilla aikaväleillä ei näin ollen tarvita Suomen riistakeskuksen lupaa, maanomistajan lupa kuitenkin tarvitaan.

Tämän pykälän perusteella haetaan lupaa myös metsästyslaissa tarkoitettujen lintujen pesien hävittämiselle vahinkojenestämistarkoituksessa.

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat