Siirry sisältöön

Ampuma-aseluvat

Ennen oman aseen hankkimista on haettava aselupa paikalliselta poliisilaitokselta. Luvan saamisen ehtona on harrastus, johon asetta tarvitsee, ja metsästysharrastuksen voi osoittaa metsästyskortilla.

Metsästysaseen aseluvan voi saada 18 vuotta täyttänyt henkilö. Rinnakkaislupaa metsästysaseeseen voi hakea 15 vuotta täyttänyt henkilö vanhempiensa suostumuksella. Eläintenlopetusperusteella aseluvan kertatulitoimista pienoispistoolia tai pienoisrevolveria tai niiden osaa varten voi saada 20 vuotta täyttänyt henkilö.

Jos käsiaselupaa haetaan loukku- tai luolapyynnin harrastamiseen, aktiivinen harrastus osoitetaan riistanhoitoyhdistyksen antamalla harrastustodistuksella.

Lue lisää aseluvan hankkimisesta (poliisi)

Lue lisää metsästyskortista

Lue lisää harrastustodistuksesta

Ampuma-aselaista ja -asetuksesta löytyvät aselupien hankkimiseen liittyvä ajantasainen lainsäädäntö. Tarkempia ohjeita saa paikalliselta poliisiviranomaiselta.

Ampuma-aselain 45 §:ssä säädetään hankkimisluvan saajaa koskevista edellytyksistä, 54 §:ssä rinnakkaisluvasta, 74 §:ssä Euroopan ampuma-asepassista, 87 §:ssä ampuma-aseen ja aseen osan lainaamisesta ja 88 §:ssä ampuma-aseen valvotusta käytöstä.

Ampuma-aseasetuksesta löytyvät lakia täsmentävät seikat kuten 33 § Euroopan ampuma-asepassin hakemisesta, 43 § hankkimisluvan hakemisesta sekä 44 e § aktiivisesta loukku- ja luolapyynnistä.

Tutustu ampuma-aselakiin ja ampuma-aseasetukseen