Siirry sisältöön

Riistanhoitoyhdistyksen vaihtaminen

Riistanhoitomaksun maksanut henkilö voi kuulua jäsenenä siihen riistanhoitoyhdistykseen, jonka toiminta-alueella hän pääasiassa metsästää, tai siihen riistanhoitoyhdistykseen, jonka toiminta-alueella olevassa kunnassa hänellä on kotipaikka. Henkilö ei voi samanaikaisesti olla usean riistanhoitoyhdistyksen jäsen. Jos henkilö ei kuulu riistanhoitoyhdistykseen, hänet merkitään metsästäjärekisteriin kotikuntansa perusteella. (Riistahallintolaki 15 §)

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys on voimassa kerrallaan sen metsästysvuoden, jolta riistanhoitomaksu on suoritettu.

Mikäli haluaa vaihtaa riistanhoitoyhdistystä tai ei halua kuulua mihinkään riistanhoitoyhdistykseen, on siitä ilmoitettava metsästäjärekisterin asiakaspalveluun.

Muutosilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin keväällä, jotta muutos ehditään merkitä seuraavaan metsästyskorttiin. Riistanhoitoyhdistystä ei voi vaihtaa riistanhoitomaksun maksamisen jälkeen kesken metsästysvuoden.

Muutosilmoitusta tehtäessä on kerrottava nimi, metsästäjänumero sekä nykyinen ja uusi riistanhoitoyhdistys. Kirjallisen ilmoituksen allekirjoittaa metsästäjä itse.

 s-posti: metsastajarekisteri@riista.fi

osoite: Metsästäjärekisteri, PL 22, 00331 Helsinki

puhelin: 029 431 2002