Siirry sisältöön

Riistanhoitoyhdistyksen vaihtaminen

Riistanhoitomaksun maksanut henkilö voi kuulua jäsenenä siihen riistanhoitoyhdistykseen, jonka toiminta-alueella hän pääasiassa metsästää, tai siihen riistanhoitoyhdistykseen, jonka toiminta-alueella olevassa kunnassa hänellä on kotipaikka. Henkilö ei voi samanaikaisesti olla usean riistanhoitoyhdistyksen jäsen. Jos henkilö ei kuulu riistanhoitoyhdistykseen, hänet merkitään metsästäjärekisteriin kotikuntansa perusteella. (Riistahallintolaki 15 §)

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys on voimassa kerrallaan sen metsästysvuoden, jolta riistanhoitomaksu on suoritettu.

Mikäli haluaa vaihtaa riistanhoitoyhdistystä tai ei halua kuulua mihinkään riistanhoitoyhdistykseen, on siitä ilmoitettava metsästäjärekisterin asiakaspalveluun tai riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle, joka toimittaa tiedon metsästäjärekisteriin.

Muutosilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin keväällä, jotta muutos ehditään merkitä seuraavaan metsästyskorttiin. Riistanhoitoyhdistystä ei voi vaihtaa riistanhoitomaksun maksamisen jälkeen kesken metsästysvuoden.

Muutosilmoitusta tehtäessä on kerrottava nimi, metsästäjänumero sekä nykyinen ja uusi riistanhoitoyhdistys. Kirjallisen ilmoituksen allekirjoittaa joko riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja tai metsästäjä itse. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti postitse tai sähköpostilla.

 s-posti: metsastajarekisteri@innofactor.com

osoite: Metsästäjärekisteri, PL 22, 00331 Helsinki