Siirry sisältöön

Haluatko metsästäjäksi?

Metsästys on yhteisöllinen ja luonnonläheinen tapa harrastaa ja hankkia itselle hyvinvointia. Metsästysharrastuksen aloittamiselle ei ole ikärajoja. Tälle sivulle on koottu askelet, joita seuraamalla pääsee metsästäjäksi.

Metsästäjätutkinto

Kun haluaa aloittaa metsästysharrastuksen, pitää suorittaa kaikilta uusilta metsästäjiltä vaadittava metsästäjätutkinto. Tutkintotilaisuuksia järjestävät paikalliset riistanhoitoyhdistykset.

Lue lisää metsästäjätutkinnosta (Riistainfo.fi)

Lue lisää metsästäjäkurssista (Riistainfo.fi)

Katso alueesi seuraavat tutkintotilaisuudet

Metsästäjätutkintoon voit valmistautua joko käymällä riistanhoitoyhdistyksen järjestämän metsästäjäkurssin tai opiskelemalla samat asiat itse Metsästäjän oppaasta. Suosittelemme tutkintoon valmentavalle kurssille osallistumista, sillä siellä käydään läpi metsästykseen oleellisesti liittyvät asiat. Kurssilla voi myös kysyä mahdollisesti itseä askarruttavia kysymyksiä ja saada niihin vastauksia ennen tutkinnon suorittamista.

Lue lisää metsästäjäkurssista (Riistainfo.fi)

Metsästyskortti

Metsästäjätutkinnon hyväksytysti suorittaneella on oikeus lunastaa metsästyskortti eli maksaa riistanhoitomaksu. Riistanhoitoyhdistys antaa ohjeet ensimmäisen metsästyskortin saamiseksi tutkintotilaisuudessa.

Tutkinnon suorittanut saa valita, haluaako metsästyskortin mahdollisimman pian vai vasta seuraavan metsästysvuoden alusta eli 1.8. alkaen. Jos haluaa kortin mahdollisimman pian, se postitetaan noin kahden viikon kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Kun riistanhoitomaksu on suoritettu, astuu kortti heti voimaan. Jatkossa metsästyskortti lähetetään jokaiselle vuosittain kotiin Metsästäjä-lehden nelosnumeron mukana.

Lue lisää metsästyskortista

Lue lisää Metsästäjä-lehdestä

Ampumaharjoittelu ja aseen hallussapitolupa

Teoriaosaamisen lisäksi metsästäjän pitää osata ampua ja käsitellä aseita turvallisesti. Oikea paikka ampumaharjoitteluun on ampumaradalla, ei metsällä. Monet riistanhoitoyhdistykset järjestävät keväisin opastettua ampumarataharjoittelua uusille ja vanhoille metsästäjille.

Ennen oman aseen hankkimista on haettava aseen hallussapitolupaa poliisilta. Aseluvan saamisen ehtona on harrastus, johon asetta tarvitsee, ja metsästysharrastuksen voi osoittaa metsästyskortilla. Alaikäiset, 15 vuotta täyttäneet voivat hakea rinnakkaislupaa aseeseen vanhempiensa suostumuksella. Sitä nuoremmat voivat metsästää vain aikuisen valvonnassa.

Ampuma-aseluvan hankkiminen (poliisi)

Ampumakoe

Ampumakoe tulee suorittaa, mikäli aikoo metsästää hirveä, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, karhua tai villisikaa rihlatulla luotiaseella. Muiden riistaeläinten metsästystä varten ampumakoetta ei tarvitse suorittaa. Ennen eläimen ampumista ampumataidon on joka tapauksessa oltava niin hyvä, että varmasti osuu oikeaan kohtaan ja osaa käsitellä asetta turvallisesti.

Lue lisää ampumakokeesta

Katso alueesi seuraavat koetilaisuudet

Kokeile ampumasimulaattoria (Suomen Metsästäjäliitto)

Jousiampumakoe

Metsäkaurista, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, muflonia tai villisikaa jousella metsästettäessä ampujana saa toimia ainoastaan se, joka on suorittanut metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetun ampumakokeen (ns. jousikoe).

Lue lisää jousikokeesta

Katso alueesi jousiampumakokeiden ajankohdat

Metsästysseuraan liittyminen

Mikäli omistaa maata, on oikeutettu metsästämään omilla maillaan, ellei ole vuokrannut metsästysoikeutta pois esimerkiksi paikalliselle metsästysseuralle. Mikäli ei ole maanomistaja tai haluaa metsästää laajemmalla alueella, kannattaa hakea metsästysseuran jäseneksi. Seurojen jäsenehtoja kannattaa kysellä suoraan paikallisilta metsästysseuroilta.

Monet metsästysseurat myyvät metsästyslupia eli oikeutta metsästää maillaan sallimansa ajan, yleensä yhden päivän. Jotkut seurat myöntävät myös pidempiaikaisia kausikortteja. Yleensä vieraskorttilaisen mukana metsällä on oltava ”isännän” eli jonkun seuran jäsenistä ja vieraan saama saalis vähennetään isännän saaliskiintiöstä.

Metsästää voi myös valtion mailla. Valtion metsästyslupia myy Metsähallitus.

Lue lisää metsästysluvista