Esitteet

Suomen riistakeskus julkaisee esitteitä riistahallinnosta sekä riistatalouteen liittyvistä aiheista.

Riistahallinto

Suomen riistakeskus -esite

Riistatalous ja metsästys

Riistalaskennat ja riistantutkimus -esite

Valkohäntäpeuran koon ja sarvien kehitys -esite

Luonnonhoito

Suomen riistakeskuksen luonnonhoito- ja suojelustrategia 2014 -esite

Suomen riistakeskuksen luonnonhoito- ja suojelustrategia 2014 -esite (ruotsiksi)

Esitteitä muualla verkossa

Jokamiehenoikeudet-esite (ympäristöministeriö)

Päivitetty 8.11.2017