Siirry sisältöön

Käyttöehdot

Riista.fi-sivusto on Suomen riistakeskuksen tarjoama maksuton palvelu. Sivusto tarjoaa ajan tasalla olevaa tietoa kaikille riistahallinnosta, riistataloudesta ja metsästyksestä kiinnostuneille sekä toimii tiedotteiden ja julkaisujen arkistona. Kaikki sivut ovat suomeksi ja ruotsiksi, osa myös saameksi tai englanniksi.

Kaikki sivuston tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena tai vastaavana neuvontana. Sivuston kautta voi lähettää palautetta Suomen riistakeskukselle. Sivusto on suunniteltu ja testattu toimivaksi yleisimmillä selainten ja käyttöjärjestelmien yhdistelmillä.

Sivusto on tarkoitettu Suomen riistakeskuksen kaikille sidosryhmille. Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Suomen riistakeskukselle esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana.

Sivuston sisältö, kuten teksti ja kuvitus, on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Suomen riistakeskus pidättää itsellään kaikki oikeudet sivustoon ja sen sisältöön, ellei toisin ole mainittu. Käyttäjällä on oikeus hyödyntää tai tulostaa sivustoa ja sen sisältämiä tietoja yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Tiedotusvälineillä on oikeus hyödyntää tiedotteita kuvineen journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Tekstiä tai muuta aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin eikä tarkoituksiin, joilla tahallisesti pyritään haittaamaan Suomen riistakeskuksen toimintaa. Sivustolta voi hakea Suomen riistakeskuksen työntekijöiden yhteystietoja. Yhteystietojen käyttö muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen on kielletty.

Suomen riistakeskus vastaa sivustolle itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Suomen riistakeskus ei vastaa sivuston muusta sisällöstä eikä muusta sivuston kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Suomen riistakeskus pidättää itsellään oikeuden lisätä, muuttaa ja poistaa osia sivustolta tai lopettaa sivuston ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan tai rajoittaa pääsyä sivustolle milloin tahansa.

Suomen riistakeskus ei vastaa virheellisen sisällön, teknisten vikojen, huoltotöiden tai tietoturvariskien käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Suomen riistakeskus ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille.

Sosiaalisen median käyttöehdot

Suomen riistakeskuksen sosiaalisen median kanavia ja blogeja ylläpitää Suomen riistakeskuksen viestintä. Keskustelua ja kommentteja seurataan säännöllisesti ja aiheellisiin kysymyksiin yritetään ehtiä vastata. Jokaisen keskustelijan näkemys on arvokas ja monipuolinen keskustelu riista-alasta on toivottavaa. Tutustu sosiaalisen median keskustelun sääntöihin.

© Suomen riistakeskus 2014