Alueelliset riistaneuvostot

Jokaiselle Suomen riistakeskuksen toiminta-alueelle on valittu alueellinen riistaneuvosto. Se on aluetason strateginen toimielin, joka tukee riistapolitiikkaa ja osallistuu riistapolitiikan valmisteluun. Alueellisten riistaneuvostojen tehtävistä säädetään riistahallintolaissa ja -asetuksessa.

Alueelliset riistaneuvostot lisäävät riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä sekä pyrkivät toiminnallaan edistämään erilaisten intressien yhteensovittamista. Lisäksi alueelliset riistaneuvostot osallistuvat riistakantojen hoitoa ohjaavien valtakunnallisten hoitosuunnitelmien valmisteluun.

Alueellinen riistaneuvosto käsittelee riistataloutta koskevia asioita sekä tukee, ohjaa ja avustaa Suomen riistakeskuksen toimintaa muissa kuin julkisissa hallintotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa. Alueellisilla riistaneuvostoilla voi olla merkittävä rooli myös maakuntien liittojen kumppanina maakunnallisten strategioiden valmistelussa.

Alueellisessa riistaneuvostossa on enintään kymmenen jäsentä, joista kuusi edustaa alueen riistanhoitoyhdistyksiä. Lisäksi alueellisessa riistaneuvostossa on edustajat maakuntaliitosta, ELY-keskuksesta, metsäkeskuksesta sekä alueellisesti merkityksellisestä maanomistajajärjestöstä.

Alueelliset riistaneuvostot nimittää maa- ja metsätalousministeriö riistanhoitoyhdistysten aluekokouksen ja sidosryhmien tekemien esitysten pohjalta, ja niiden toimikausi on kolme vuotta. Kokouksissa käsiteltävät asiat valmistelee ja esittelee Suomen riistakeskuksen toimihenkilö.

Alueellisten riistaneuvostojen jäsenet 1.8.2014‒31.7.2017

Jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

Etelä-Häme

 • Juha Mäki, puheenjohtaja (Juha Lahti)
 • Mikko Simola, varapuheenjohtaja (Jukka Lehtinen)
 • Erkki Alanne (Simo Nikula)
 • Kari Kuparinen (Harri Mansikkamäki)
 • Hannu S. Laine (Reijo Snellman)
 • Erkki Lähde (Matti Kultanen)
 • Antero Niemelä (Jari Paakkunainen), Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen liitto
 • Päivi Laurila (Kari Kivikko), Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Jouni Rantala (Mikko Kallioinen), Suomen metsäkeskus
 • Arto Laine (Asta Sarkki), MTK Häme

Etelä-Savo

 • Juhani Kukkonen, puheenjohtaja (Veli Kovanen)
 • Seppo Törnroos
 • Seppo Valonen (Markku Salminen)
 • Pekka Olkkonen (Tommi Vehmala)
 • Heikki Joskitt (Kari Hänninen)
 • Hannu Heinonen (Erkki Sairanen)
 • Olli Nepponen (Saima Poutamo), Etelä-Savon maakuntaliitto
 • Jorma Tiitinen (Arto Ustinov), Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Antti Heikkilä (Juha Pykäläinen), Suomen metsäkeskus
 • Timo Leskinen (Pasi Häkkinen), Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ja MTK Metsälinja/Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

 • Einari Kapiainen, puheenjohtaja (Harri Hulkkonen)
 • Jarmo Myllylä, varapuheenjohtaja (liro Sokero)
 • Kai Korpi (Ahti Hannola)
 • Ari Kylliäinen (Vesa Hyypiä)
 • Harri Kälviäinen (Juha Hovi)
 • Matti Soukka (Jukka Autio)
 • Antti Rämä (Lotta Vuorinen), Etelä-Karjalan liitto ja Kymenlaakson liitto
 • Jussi Kailasto (Simo Jokinen), Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Pekka Kuitunen (Pekka Järvinen), Suomen metsäkeskus
 • Timo Partinen (Antti Mattila), Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi

Kainuu

 • Asko Keski-Nisula, puheenjohtaja (Alpo Lapinlampi)
 • Jukka Daavittila, varapuheenjohtaja (Jalo Karhu)
 •  Mikko Kanniainen (Aimo Tervamäki)
 • Erkki Leinonen (Erkki Rautiainen)
 • Pentti Huttunen (Jukka Tervo)
 • Teuvo Suutari (Ismo Makkonen)
 • Hannu Heikkinen (Martti Juntunen), Kainuun liitto
 • Jouko Saastamoinen (Kalle Torvinen), Kainuun elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
 • Tuomo Mikkonen (Jyrki Haataja), Suomen metsäkeskus
 • Markku Ronkainen (Kari Paavilainen), Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi ja MTK Pohjois-Suomi

Keski-Suomi

 • Leo Houhala, puheenjohtaja (Ilkka Leppänen)
 • Reijo Vesterinen, varapuheenjohtaja (Pertti Mäkelä)
 • Kari Kiiskinen (Tauno Karjalainen)
 • Yrjö Soidinmäki (Tero Lahtinen)
 • Matti Haapala (Samuel Uusitalo)
 • Ahti Huikari (Sami Wiik)
 • Mika Kyrö (Pauli Partanen), Keski-Suomen liitto
 • Matti Sipponen (Auvo Hamarus), Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Heikki Markkanen (Seija Tiitinen-Salmela), Suomen metsäkeskus
 • Matti Ilmonen (Tuomas Häkkinen), Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ja MTK Keski-Suomi

Lappi

 • Jari Huhtamella, puheenjohtaja (Jouko Ala-Poikela)
 • Timo Kovala, varapuheenjohtaja (Timo Marttinen)
 • Mikko Niemelä (Tapio Kellokumpu)
 • Kyösti Pöllänen (Jouko Rantamaula)
 • Juha Rytilahti (Esko Savukoski)
 • Pasi Romakkaniemi (Maija-Liisa Pakisjärvi)
 • Veikko Virtanen (Maarit Airaksinen), Lapin liitto
 • Ari Neuvonen (Merja Lämsä), Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Kari Välikangas (Ari Keskimölö), Suomen metsäkeskus
 •  Jukka Aula (Kaija Kinnunen), Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi ja MTK Lappi

Oulu

 • Risto Hanhineva, puheenjohtaja (Esa Kukkonen)
 • Erkki Perälä, varapuheenjohtaja (Teppo Kakkonen)
 • Pentti Murtovaara (Kalevi Hirvonen)
 • Kauko H. Rankinen (Markku Halonen)
 • Tero Seppänen (Väinö Väänänen)
 • Heikki Kopponen (Martti Ojalehto)
 • Ismo Karhu (Katarina Timisjärvi), Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Jorma Pessa (Timo Lehtiniemi), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Eljas Heikkinen (Risto Mulari), Suomen metsäkeskus
 • Markku Anttila (Seppo Ritola), Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi ja MTK Pohjois-Suomi

Pohjanmaa

 • Pauli Kiviluoma, puheenjohtaja (Tapio Kalliomäki)
 • Toni Peltoniemi, varapuheenjohtaja (Toimi Kalliokoski)
 • Markku Mäki-Petäjä (Sauli Ojatalo)
 • Heikki Lehisalo (Tapio Takanen)
 • Olavi Rasku (Markku Ylinen)
 • Olli Kangas (Reijo Laakso)
 • Kai Pöntinen (Jaakko Niemistö), Etelä-Pohjanmaan liitto
 • Esa Koskenniemi (Tatu Latvatalo), Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
 • Jorma Vierula (Antti Pajula), Suomen metsäkeskus
 • Timo Kankaanpää (Timo Lankila), MTK Etelä-Pohjanmaa ja Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Pohjois-Häme

 • Antti Uotila, puheenjohtaja (Jorma Kalhola)
 • Vesa Kastari, varapuheenjohtaja (Esa Hell)
 • Tapio Luuri (Pekka Kojola)
 • Pauli Nyström (Jari Salminen)
 • Matti Liesjärvi (Eero Asunta)
 • Antti Franssila (Asko Mäkelä)
 • Mikko Koponen (Marko Mäkinen), Pirkanmaan liitto
 • Hannu Wirola (Harri Vitikka), Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Ari Lähteenmäki (Antti Peltonen), Suomen metsäkeskus
 • Mikko Tervaniemi (Antero Unkila), MTK-Pirkanmaa ja Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Pohjois-Karjala

 • Pentti Pulkkinen, puheenjohtaja (Eeva Lipponen)
 • Reima Ovaskainen, varapuheenjohtaja,  (Veikko Sorsa)
 • Pertti Jeskanen (Minna Leppänen)
 • Esa Räty (Osmo Keronen)
 • Ari Holopainen (Olli Piiroinen)
 • Pertti Harinen (Eino Vartiainen)
 • Hannu Hoskonen (Esko Saastamoinen), Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Mika Pirinen (Tuomo Hämäläinen), Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
 • Kari Soininen (Mikko Korhonen), Suomen metsäkeskus
 • Paavo Tanskanen (Ilkka Romppanen), MTK Pohjois-Karjala ja Metsänomistajien liitto Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

 • Risto Juntunen, puheenjohtaja (Jukka Karhunen)
 • Juhani Ruotsalainen, varapuheenjohtaja (Marko Metso)
 • Matti J. Kukkonen (Kalevi Koskinen)

 • Heikki Ruotsalainen (Tauno Hyvönen)
 • Kalevi Savolainen (Arto Räsänen)
 • Janne Mustikkamaa (Matti Laitinen)
 • Rauno Kettunen (Santtu Tenhunen), Pohjois-Savon liitto
 • Timo Takkunen (Veli-Matti Vallinkoski), Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
 • Markku Remes (Seppo Niskanen), Suomen metsäkeskus
 • Juhani Savolainen (Jukka Hujala), Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ja MTK Pohjois-Savo

Rannikko-Pohjanmaa

 • Mikael Nyhoim, puheenjohtaja (Kjell Fellman)
 • Dan Falk, varapuheenjohtaja (Karl-Gustav Hietanen)
 • Håkan Bystedt (Olof Skog)
 • Kaj Westerback (Erik Lindgård)
 • Sören Finne (Lars Skog)
 • Jarl Bergkulla (Kurt Lillhannus)
 • Lorenz Uthardt (Mathias Lindström), Pohjanmaan liitto
 • Jan Flemming (Frank Norrén), Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
 • Karen Wik-Portin (Simon Ollus), Suomen metsäkeskus
 • Stig Simons (Jan-Erik Ravals), Skogsägarförbundet Kusten — Metsänomistajien liitto Rannikko

Satakunta

 • Erkki Kallio, puheenjohtaja (Jorma Peltomäki)
 • Matti Tervakangas, varapuheenjohtaja (Jari Viikilä)
 • Matti Isokallio (Juha Virtanen)
 • Pekka Lahdenperä (Heikki Vanha-Kuitti)
 • Leevi Ranne (Jarkko Fagerström)
 • Yrjö Inkinen (Asko Rantala)
 • Anne Savola (Päivi Liuska-Kankaanpää), Satakuntaliitto
 • Hanna Mäntylä (Pekka Antila), Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Juhani Soukainen (Tapio Nummi), Suomen metsäkeskus
 • Veli-Pekka Suni (Markus Peltola), MTK Satakunta ja Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Uusimaa

 • Mikael Antell, puheenjohtaja (Ari Puolakoski)
 • Markku Tuominen, varapuheenjohtaja (Harri Nurminen)
 • Henrik Rehn (Tomas Landers)
 • Niklas Christensen (Dick Sjöblom)
 • Pekka Koponen (Mikko Piirtola)
 • Harri Snirvi (Hannes Vickholm)
 • Lasse Rekola (Silja Aalto), Uudenmaan liitto
 • Petri Knaapinen (Timo Olin), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Karen Wik-Portin (Jouni Rantala), Suomen metsäkeskus
 • Seppo Lepola (Henrik Lindström), MTK-Uusimaa ja Nylands svenska producentförbund

Varsinais-Suomi

 • Martin Hägglund, puheenjohtaja (Väinö Koli)
 • Teppo Kaamanen, varapuheenjohtaja (Petri Siutla)
 • Erkki Vehviläinen (Ville-Veikko Haveri)
 • Patrick Johansson (Frej Henriksson)
 • Marko Perkkiö (Erkki Sahlsten)
 • Jorma Launiainen (Pekka Oksanen)
 • Juho Savo (Timo Juvonen), Varsinais-Suomen liitto
 • Risto Timonen (Jaakko Klang), Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
 • Markku Sievänen (Timo Silver), Suomen metsäkeskus
 • Markus Peltola (Pontus Enestam), MTK Varsinais-Suomi, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi, Åbolands skogsägarförbund ja Åbolands svenska lantbruksproducentförbund
Päivitetty 14.4.2016