Siirry sisältöön

Alueelliset riistaneuvostot

Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivat alueelliset riistaneuvostot. Alueellisen riistaneuvoston tehtävänä on käsitellä riistataloutta koskevia asioita sekä tukea, ohjata ja avustaa Suomen riistakeskuksen aluetoimiston toimintaa muissa kuin julkisissa hallintotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa (Riistahallintolaki 5 §, Finlex).

Alueellisessa riistaneuvostossa on edustajat maakuntaliitosta, ELY-keskuksesta, Suomen metsäkeskuksesta ja alueellisesti merkityksellisestä maanomistajajärjestöstä sekä kuusi edustajaa alueen riistanhoitoyhdistyksistä. Maa- ja metsätalousministeriö nimittää riistaneuvostot riistanhoitoyhdistysten aluekokouksen ja sidosryhmien tekemien esitysten pohjalta. Kymmenhenkisen neuvoston toimikausi on kolme vuotta.

Alueellisten riistaneuvostojen tehtävistä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa riistahallinnosta 6 § (Finlex):

Alueellinen riistaneuvosto:

 • huolehtii hoitosuunnitelmatyöhön sekä riistatalouden suunnitteluun liittyvästä alueellisesta sidosryhmien kuulemisesta
 • asettaa hirvitalousalueille hoitosuunnitelman mukaiset tavoitteet sidosryhmäkuulemisen perusteella
 • osallistuu Suomen riistakeskusta koskevaan strategiseen suunnitteluun sekä riistaeläinlajeja, riistaeläinkantoja ja lajien elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien alueelliseen valmistelu- ja päivittämistyöhön
 • käsittelee aluekokouksen aloitteet ja päättää jatkotoimista
 • seuraa toiminta-alueen riistataloutta ja tekee sitä koskevia esityksiä

Alueellisten riistaneuvostojen jäsenet 1.8.201731.7.2021

Jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

Etelä-Häme

 • Pekka T. Partanen, puheenjohtaja (Juha Lahti)
 • Sauli Olkkonen, varapuheenjohtaja (Matti Lehtimäki)
 • Erkki Lähde (Janne Hakamäki)
 • Antti Simonen (Harri Mansikkamäki)
 • Simo Nikula (Reijo Snellman)
 • Jukka Lehtinen (Leo Lindholm)
 • Antero Niemelä (Jari Paakkunainen), Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen liitto
 • Lassi Hurskainen (Kari Kivikko), Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Jouni Rantala (Mikko Kallioinen), Suomen metsäkeskus
 • Arto Laine (Juho Kotilainen), MTK Häme

Etelä-Savo

 • Juhani Kukkonen, puheenjohtaja (Esko Laitinen)
 • Seppo Törnroos, varapuheenjohtaja (Matti Lyömiö)
 • Teemu Ylönen (Marko Erjansalo)
 • Tommi Vehmala (Kari Laine)
 • Erkki Sairanen (Juha Karhu)
 • Timo Nissinen (Jani Auvinen)
 • Sanna Poutamo (Jyrki Kuva), Etelä-Savon maakuntaliitto
 • Kaija Siikavirta (Arto Ustinov), Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Antti Heikkilä (Juha Pykäläinen), Suomen metsäkeskus
 • Timo Leskinen (Pasi Häkkinen), MTK Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

 • Ilkka Tiainen, puheenjohtaja (Veikko Kovanen)
 • Jarmo Myllylä, varapuheenjohtaja (Martti Rastas)
 • Kai Korpi (Antti Venho)
 • Ari Kylliäinen (Vesa Hyypiä)
 • Iiro Sokero (Antti Raanoja)
 • Jani Taskula (Esa Tujula)
 • Antti Rämä (Lotta Vuorinen), Etelä-Karjalan liitto ja Kymenlaakson liitto
 • Jussi Kailasto (Simo Jokinen), Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Pekka Kuitunen (Pekka Järvinen), Suomen metsäkeskus
 • Antti Mattila (Vesa Tylli), MTK Kaakkois-Suomi

Kainuu

 • Asko Keski-Nisula, puheenjohtaja (Jarmo Tolonen)
 • Teuvo Suutari, varapuheenjohtaja (Ismo Makkonen)
 • Erkki Piirainen (Jorma Kettunen)
 • Jukka Tuikka (Jari Korhonen)
 • Mikael Romppainen (Timo Toivonen)
 • Jani Haataja (Martti Tervaniemi)
 • Raimo Piirainen (Tiina Sarparanta), Kainuun liitto
 • Jouko Saastamoinen (Markus Kvist), Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Tuomo Mikkonen (Mika Rautiainen), Suomen metsäkeskus
 • Markku Ronkainen (Kari Paavilainen), MTK Pohjois-Suomi

Keski-Suomi

 • Leo Houhala, puheenjohtaja (Kari Kiiskinen)
 • Reijo Vesterinen, varapuheenjohtaja (Ari Urpilainen)
 • Markku Autio (Tenho Lehtonotko)
 • Yrjö Soidinmäki (Tero Lahtinen)
 • Samuel Uusitalo (Jukka Järvinen)
 • Ahti Huikari (Jari Poikolainen)
 • Mika Kyrö (Terhi Simonen-Jokinen), Keski-Suomen liitto
 • Risto Janhunen (Taina Pietiläinen), Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Heikki Markkanen (Seija Tiitinen-Salmela), Suomen metsäkeskus
 • Riku Kalmari (Matti Immonen), MTK Keski-Suomi

Lappi

 • Jari Huhtamella, puheenjohtaja (Jouko Ala-Poikela)
 • Paula Ajanki, varapuheenjohtaja (Veikko Vuolli)
 • Jari Pienimaa (Veikko Vaara)
 • Olavi Niemi (Kari Kokkonen)
 • Martti Juntti (Vesa Angeria)
 • Matti Tolvanen (Pertti Ahola)
 • Veikko Virtanen (Maarit Airaksinen), Lapin liitto
 • Ari Neuvonen (Merja Lämsä), Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Arto Sorri (Veijo Nurmela), Suomen metsäkeskus
 • Samuli Kokkoniemi (Kaija Kinnunen), MTK Lappi

Oulu

 • Risto Hanhineva, puheenjohtaja 15.8.2019. saakka.
 • Teppo Kakkonen, puheenjohtaja 15.8.2019. lähtien (Pertti Similä)
 • Kalevi Hirvonen (Mika Timonen)
 • Markku Halonen (Lauri Siltavirta)
 • Ilmari Ojakoski (Väinö Väänänen)
 • Juha Ruotsalainen (Ilkka Törmikoski)
 • Arja Hankivaara (Rauno Malinen ), Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Jorma Pessa (Timo Lehtiniemi), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Eljas Heikkinen (Risto Mulari), Suomen metsäkeskus
 • Markku Ekdahl (Veli Määttä), MTK Pohjois-Suomi
 • Olavi Vapola 15.9.2019 lähtien

Pohjanmaa

 • Pauli Kiviluoma, puheenjohtaja (Tapio Kalliomäki)
 • Toni Peltoniemi, varapuheenjohtaja (Toimi Kalliokoski)
 • Markku Mäki-Petäjä (Hannu Viitala)
 • Heikki Lehisalo (Jukka Mäki)
 • Olavi Rasku (Markku Ylinen)
 • Reijo Laakso (Ilkka Vainio)
 • Kai Pöntinen (Jaakko Niemistö), Etelä-Pohjanmaan liitto
 • Jyrki Latvala (Tatu Latvatalo), Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne -ja ympäristökeskus
 • Antti Pajula (Jussi Laurila), Suomen metsäkeskus
 • Arsi Kanala (Timo Kankaanpää), MTK Etelä-Pohjanmaa

Pohjois-Häme

 • Antti Uotila, puheenjohtaja (Mika Liehu)
 • Tapio Luuri, varapuheenjohtaja (Vesa Kastari)
 • Juha Ohralahti (Antti Franssila)
 • Jari Salminen (Wille Siuko)
 • Pekka Kojola (Matti Liesjärvi)
 • Teuvo Uusitalo (Kimmo Alakoski)
 • Iris Havola (Mikko Koponen), Pirkanmaan liitto
 • Harri Vitikka (Kaj Koivisto), Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Ari Lähteenmäki (Vesa-Matti Virtanen), Suomen metsäkeskus
 • Antero Unkila (Esko Yli-Pärri), MTK Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

 • Pentti Pulkkinen, puheenjohtaja (Eeva Lipponen)
 • Veikko Sorsa, varapuheenjohtaja,  (Harri Huttunen)
 • Esa Suomalainen (Veikko Ihanus)
 • Ari Holopainen (Eero Reijonen)
 • Jouni Tuovinen (Miika Puustinen)
 • Osmo Keronen (Esa Räty)
 • Jukka Nykänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Mika Pirinen (Tuomo Hämäläinen), Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Kari Soininen (Mikko Korhonen), Suomen metsäkeskus
 • Paavo Tanskanen (Ilkka Romppanen), MTK Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

 • Risto Juntunen, puheenjohtaja (Risto Pesonen)
 • Heikki Rönkkö, varapuheenjohtaja (Tauno Hyvönen)
 • Pertti Nevalainen (Tapani Hartikainen)
 • Eero Kukkonen (Petri Lehti)
 • Seppo Tirkkonen (Heikki Hartikainen)
 • Marko Metso (Mikko Vahteala)
 • Merja Rautiainen (Rauno Kettunen), Pohjois-Savon liitto
 • Timo Takkunen (Veli-Matti Vallinkoski), Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Markku Remes (Heidi Roivainen), Suomen metsäkeskus
 • Jukka Hujala ( Joko Åkerlund),  MTK Pohjois-Savo

Rannikko-Pohjanmaa

 • Mikael Nyhoim, puheenjohtaja (Kjell Fellman)
 • Pasi Sandvik, varapuheenjohtaja (Pontus Häggblom)
 • Kaj Westerback (Erik Lindgård)
 • Joachim Kjellman (Sarah Ek)
 • Ola Knöös (Antti Kammonen)
 • Jarl Bergkulla (Kurt Lillhannus)
 • Lorenz Uthardt (Mathias Lindström), Pohjanmaan liitto
 • Jan Flemming (Frank Norrén), Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Martin Sjölind (Göran Ådjers), Suomen metsäkeskus
 • Stig Simons (Jan-Erik Ravals), ÖSP Österbotten

Satakunta

 • Erkki Kallio, puheenjohtaja (Jorma Peltomäki)
 • Mika Tuomisaari, varapuheenjohtaja (Pentti Vanhahonko)
 • Juha Virtanen (Matti Koskela)
 • Heikki Vanha-Kuitti ( Heikki Kulku)
 • Jarkko Fagerström (Pekka Kuusisto)
 • Asko Rantala (Juha Jokela)
 • Anne Savola (Iiris Havola), Satakuntaliitto ja Pirkanmaan liitto
 • Hanna Mäntylä (Pekka Antila), Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Juhani Soukainen (Tapio Nummi), Suomen metsäkeskus
 • Veli-Pekka Suni (Markus NIssinen), MTK Satakunta

Uusimaa

 • Mikael Antell, puheenjohtaja (Ari Puolakoski)
 • Markku Tuominen, varapuheenjohtaja (Harri Nurminen)
 • Niklas Christensen (Matti Ropponen)
 • Pekka Koponen (Mikko Piirtola)
 • Henrik Rehn (Tomas Landers)
 • Harri Snirvi (Tom Rikberg)
 • Lasse Rekola (Silja Aalto), Uudenmaan liitto
 • Petri Knaapinen (Vesa Kaasalainen), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Karen Wik-Portin (Mikko Kallioinen), Suomen metsäkeskus
 • Henrik Lindström (Seppo Lepola), SLC-Uusimaa/MTK-Uusimaa

Varsinais-Suomi

 • Martin Hägglund, puheenjohtaja (Väinö Koli)
 • Seppo Lohimies, varapuheenjohtaja (Timo Santanen)
 • Ville-Veikko Haveri (Kalle Kraappa)
 • Mickel Nyström (Pontus Enestam)
 • Pekka Oksanen (Valtteri Söderman)
 • Erkki Sahlsten (Esa Viili)
 • Juho Savo (Timo Juvonen), Varsinais-Suomen liitto
 • Jaakko Klang (Eeva Laukka), Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Markku Sievänen (Timo Silver), Suomen metsäkeskus
 • Ville Kalluinen (Mats Vesterlund), MTK Varsinais-Suomi