Siirry sisältöön

Alueelliset riistaneuvostot

Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivat alueelliset riistaneuvostot. Alueellisen riistaneuvoston tehtävänä on käsitellä riistataloutta koskevia asioita sekä tukea, ohjata ja avustaa Suomen riistakeskuksen aluetoimiston toimintaa muissa kuin julkisissa hallintotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa (Riistahallintolaki 5 §, Finlex).

Alueellisessa riistaneuvostossa on edustajat maakuntaliitosta, ELY-keskuksesta, Suomen metsäkeskuksesta ja alueellisesti merkityksellisestä maanomistajajärjestöstä sekä kuusi edustajaa alueen riistanhoitoyhdistyksistä. Maa- ja metsätalousministeriö nimittää riistaneuvostot riistanhoitoyhdistysten aluekokouksen ja sidosryhmien tekemien esitysten pohjalta. Kymmenhenkisen neuvoston toimikausi on kolme vuotta.

Alueellisten riistaneuvostojen tehtävistä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa riistahallinnosta 6 § (Finlex):

Alueellinen riistaneuvosto:

 • huolehtii hoitosuunnitelmatyöhön sekä riistatalouden suunnitteluun liittyvästä alueellisesta sidosryhmien kuulemisesta
 • asettaa hirvitalousalueille hoitosuunnitelman mukaiset tavoitteet sidosryhmäkuulemisen perusteella
 • osallistuu Suomen riistakeskusta koskevaan strategiseen suunnitteluun sekä riistaeläinlajeja, riistaeläinkantoja ja lajien elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien alueelliseen valmistelu- ja päivittämistyöhön
 • käsittelee aluekokouksen aloitteet ja päättää jatkotoimista
 • seuraa toiminta-alueen riistataloutta ja tekee sitä koskevia esityksiä

Alueellisten riistaneuvostojen jäsenet 1.8.202131.7.2024

Päivitetty 22.11.2023

Jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

Etelä-Häme

 • Pekka T. Partanen, puheenjohtaja (Juha Lahti)
 • Sauli Olkkonen, varapuheenjohtaja (Lasse Lehtonen)
 • Sisko Hakala (Janne Hakamäki)
 • Jukka Lehtinen (Pekka Siljander)
 • Simo Nikula (Jussi Saarenmaa)
 • Pekka Stenbacka (Harri Mansikkamäki)
 • Jouni Rantala (Sari Alden), Suomen metsäkeskus
 • Antero Niemelä (Jari Paakkunainen), Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen liitto
 • Lassi Hurskainen (Kari Kivikko), Hämeen ELY-keskus
 • Hannu Vaari  (Tuomas Näppilä), MTK Häme

Etelä-Savo

 • Juhani Kukkonen, puheenjohtaja (Heikki Pikkarainen)
 • Matti Lyömiö, varapuheenjohtaja (Aarne Ukkola)
 • Marko Erjansalo (Kari Niittymäki)
 • Kari Laine (Esko Laitinen)
 • Veli Kovanen (Jukka Hänninen)
 • Juha Karhu (Matti Pukkila)
 • Sanna Poutamo (Jyrki Kuva), Etelä-Savon maakuntaliitto
 • Kaija Siikavirta (Arto Ustinov), Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Tuomas Kähö (Sari Alden), Suomen metsäkeskus
 • Timo Leskinen (Pasi Häkkinen), MTK Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

 • Ilkka Tiainen, puheenjohtaja (Pentti Joronen)
 • Jarmo Myllylä, varapuheenjohtaja (Martti Rastas)
 • Kai Korpi (Antti Venho)
 • Ari Kylliäinen (Vesa Hyypiä)
 • Jarkko Nevalainen (Sami Husu)
 • Jani Taskula (Esa Tujula)
 • Lotta Vuorinen  (Antti Rämä), Kymenlaakson liitto ja Etelä-Karjalan liitto
 • Jussi Kailasto (Tuula Tanska), Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Jouni Väkevä (Niina Leppijoki), Suomen metsäkeskus
 • Arto Vuorela (Anni Simola), MTK Kaakkois-Suomi

Kainuu

 • Asko Keski-Nisula, puheenjohtaja (Mikko Juntunen)
 • Jukka Tuikka, varapuheenjohtaja (Arja Roivainen)
 • Juha Sirviö (Erkki Leinonen)
 • Perttu Kivioja (Paula Niskanen)
 • Kari Sutinen (Mikko Kanniainen)
 • Mikael Romppainen (Timo Toivonen)
 • Tuomo Mikkonen (Sari Juntunen) Suomen metsäkeskus
 • Eila Aavakare (Markku Oikarinen) Kainuun liitto
 • Jouko Saastamoinen (Markus Kvist) Kainuun ELY-keskus
 • Markku Ronkainen (Seppo Miettunen) MTK Pohjois-Suomi

Keski-Suomi

 • Leo Houhala, puheenjohtaja (Matti Tiusanen)
 • Reijo Vesterinen, varapuheenjohtaja (Ari Urpilainen)
 • Terho Lehtonotko (Petri Korhonen)
 • Yrjö Soidinmäki (Tero Lahtinen)
 • Jukka Järvinen (Erkki Ikonen)
 • Ahti Huikari (Jari Poikolainen)
 • Heikki Markkanen (Markus Lehmussaari) Suomen metsäkeskus
 • Mika Kyrö (Terhi Simonen-Jokinen) Keski-Suomen liitto
 • Risto Janhunen (Taina Pietiläinen) Keski-Suomen ELY-keskus
 • Matti Ilmonen (Riku Kalmari) MTK Keski-Suomi

Lappi

 • Jari Huhtamella, puheenjohtaja (Jouko Ala-Poikela)
 • Ali Vaarala, varapuheenjohtaja (Markku Keto-Tokoi)
 • Jouko Vuolli (Petri Palokangas)
 • Pertti Ahola (Mikko Niemelä)
 • Juha Saukko (Janne Saaranen)
 • Reima Kemppainen (Ville Vakkala)
 • Arto Sorri (Veijo Nurmela) Suomen metsäkeskus
 • Tommi Lepojärvi (Juha Niemelä) Lapin liitto
 • Ari Neuvonen (Merja Lämsä) Lapin ELY-keskus
 • Annakaisa Heikkonen (Kaija Kinnunen) MTK Lappi

Oulu

 • Teppo Kakkonen, puheenjohtaja (Joni Jääskeläinen)
 • Erkki Perälä, varapuheenjohtaja ((Jouko Moilanen)
 • Mika Timonen (Pekka Väätäinen)
 • Olavi Vapola (Jorma Turunen)
 • Heikki Alatalo (Sauli Halmetoja)
 • Väinö Väänänen (Ilmari Ojakoski)
 • Eeva-Liisa Repo (Risto Mulari) Suomen metsäkeskus
 • Markus Erkkilä (Arja Hankivaara) Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Jorma Pessa (Timo Lehtiniemi) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Markku Ekdahl (Veli Määttä) MTK Pohjois-Suomi

Pohjanmaa

 • Toni Peltoniemi, puheenjohtaja (Markku Mäki-Petäjä)
 • Heikki Lehisalo, varapuheenjohtaja (Jouni Uusipaasto)
 • Ilkka Vainio (Kai Koskela)
 • Tapio Kalliomäki (Pauli Äijälä)
 • Olavi Rasku (Ari Syrjälä)
 • Risto Rajala (Timo Hietaniemi)
 • Antti Pajula (Jussi Laurila) Suomen metsäkeskus
 • Raimo Haapalehto (Kai Pöntinen) Keski-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan liitto
 • Jyrki Latvala (Anne-Maria Mettälä) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Timo Kankaanpää (Arsi Kanala) MTK Keski-Pohjanmaa, MTK Etelä-Pohjanmaa ja alueen Metsänhoitoyhdistykset

Pohjois-Häme

 • Antti Uotila, puheenjohtaja (Sami Rantala)
 • Tapio Luuri, varapuheenjohtaja (Erkki Lammi)
 • Vesa Kastari (Juha Ohralahti)
 • Mika Liehu (Unto Sarvala)
 • Wille Siuko (Tuomo Myllö)
 • Teuvo Uusitalo (Mika Heinonen)
 • Ari Lähteenmäki (Iida Eräjä) Suomen metsäkeskus
 • Iris Lehkonen (Mikko Koponen) Pirkanmaan liitto
 • Mikko Teivaala (Leena-Maria Mäntylä) Pirkanmaan ELY-keskus
 • Esko Yli-Pärri (Antero Unkila) MTK Pirkanmaa ja alueen Metsänhoitoyhdistykset

Pohjois-Karjala

 • Reijo Kortelainen, puheenjohtaja (Pekka Tanninen)
 • Mika Susi, varapuheenjohtaja (Katja Kuosmanen)
 • Antti Kuivalainen (Esa Tolvanen)
 • Vellu Lipponen (Pertti Mutanen)
 • Sami Räsänen (Harri Huttunen)
 • Jouni Tuovinen (Miikka Puustinen)
 • Kari Soininen (Mikko Korhonen) Suomen metsäkeskus
 • Jukka Nykänen (Sari Pitkänen) Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Mika Pirinen (Ari Niiranen) Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 • Paavo Tanskanen (Ilkka Romppanen) MTK Pohjois-Karjala ja MHY Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

 • Risto Juntunen, puheenjohtaja (Tapio Kajan)
 • Raimo Korhonen, varapuheenjohtaja
 • Heikki Hartikainen (Jarkko Ahtonen)
 • Tapani Hartikainen (Sirpa Vanhanen)
 • Katariina Hemming (Esa Väätäinen)
 • Jorma Jalkala (Reijo Huttunen)
 • Juho Tuononen (Piia Silén) Suomen metsäkeskus
 • Marjaana Pitkänen (Rauno Kettunen) Pohjois-Savon liitto
 • Raimo Kaikkonen (Terhi Lylyjärvi) Pohjois-Savon ELY-keskus
 • Jouko Åkerlund (Seppo Niskanen) MTK Pohjois-Savo

Rannikko-Pohjanmaa

 • Mikael Nyholm, puheenjohtaja (Kjell Fellman)
 • Pasi Sandvik, varapuheenjohtaja (Pontus Häggblom)
 • Markus Björklund (Tom Forsström)
 • Karl-Gustaf Hietanen (Dan Falk)
 • Ola Knöös (Antti Kammonen)
 • Jarl Berkulla (Kurt Lillhannus)
 • Martin Sjölind (Mårten Lövdahl) Suomen metsäkeskus
 • Mathias Lindström (Marcus Björk) Pohjanmaan liitto
 • Jan Flemming (Meiju Tikkanen) Pohjanmaan ELY-keskus
 • Bjarne Mara (Jan-Erik Ravals) SLC Österbotten

Satakunta

 • Erkki Kallio, puheenjohtaja (Jorma Peltomäki)
 • Pentti Vanhahonko, varapuheenjohtaja (Harri Tammi)
 • Matti Koskela (Juha Virtanen)
 • Veli-Jukka Heikkilä (Jari Katara)
 • Timo Lehtonen (Jyrki Simula)
 • Juha Jokela (Mikko Kylä-Setälä)
 • Jyrki Vuorenmaa (Elina Paassilta) Suomen metsäkeskus
 • Anne Savola (Iris Lehkonen) Satakuntaliitto ja Pirkanmaan liitto
 • Hanna Mäntylä (Marja Vieno) Satakunnan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Markus Nissinen (Veli-Pekka Suni) MTK Satakunta

Uusimaa

 • Niklas Christensen, puheenjohtaja (Matti Ropponen)
 • Markku Tuominen, varapuheenjohtaja (Harri Nurminen)
 • Henrik Rehn (Tomas Landers)
 • Arto Hiidensalo (Timo Suopuro)
 • Tom Rikberg (Ari Puolakoski)
 • Markku Fabritius (Reino Kiviniemi)
 • Mika Salmi (Ragnar Höckerstedt) Suomen metsäkeskus
 • Silja Aalto (Jouni Suominen) Uudenmaan liitto
 • Petri Knaapinen (Vesa Kaasalainen) Uudenmaan ELY-keskus
 • Jyri Mela (Mikael Fröberg) MTK Uusimaa ja SLC Nyland

Varsinais-Suomi

 • Martin Hägglund, puheenjohtaja (Väinö Koli)
 • Esa Viili, varapuheenjohtaja (Arto Takala)
 • Osmo Luotonen (Petri Puukki)
 • Tomas Stenström (Patrick Johansson)
 • Kalle Kraappa (Reino Kallio)
 • Valtteri Söderman (Jari Kuisma)
 • Heikki Lounento (Minnamari Tuovinen) Suomen metsäkeskus
 • Juho Savo (Timo Juvonen) Varsinais-Suomen liitto
 • Jaakko Klang (Antti Kärpijoki) Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Ville Kalluinen (Mats Westerlund) MTK Varsinais-Suomi ja ÅSP

 


Riistaneuvostojen palkkio- ja matkalaskuohjeistus

Palkkio- ja matkalaskuohje 2021 (pdf)

Matkalaskun tekeminen Visma.net Expense -ohjelmalla (video)

Matkalaskun tekeminen Visma.net Expense -ohjelmalla (pdf)

Turvapostin käyttöohje (pdf)

Henkilötietolomake (docx)

Henkilötietolomake (pdf)