Siirry sisältöön

Strategia

Suomen riistakeskuksessa noudatetaan vuonna 2013 päivitettyä toimintastrategiaa. Strategia perustuu sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan että riistakonsernin strategiaan. Suomen riistakeskus on julkisen riistakonsernin keskeinen toimija.

Lue lisää julkisesta riistakonsernista

Visio

Hyvinvointia luonnosta – olemme riistan kestävän käytön, hoidon ja suojelun edelläkävijä.

Perustehtävä

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä. Lisäksi Suomen riistakeskus tukee vuorovaikutteista riistapolitiikan valmistelua.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Suomen riistakeskuksen strategiset päämäärät ovat:

 • Riistatalous luo hyvinvointia
 • Riistakannat säilyvät elinvoimaisena
 • Metsästys ja riistanhoito on eettistä ja vastuullista
 • Riistavahingot ja -konfliktit ovat hallinnassa

 

 

Kriittiset menestystekijät

 1. Varmistamme metsästäjien vapaaehtoistyön sekä riistanhoitoyhdistysten ja riistaneuvostojen toiminnan jatkuvuuden.
 2. Vahvistamme rooliamme riistahallinnon asiantuntijana ja objektiivisena julkishallinnon toimijana.
 3. Turvaamme riistahallinnon taloudelliset toimintaedellytykset ja kustannustehokkuuden.
 4. Toimimme avoimesti ja aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
 5. Henkilöstömme on sitoutunutta, osaavaa ja voi hyvin.

Arvot

1) Asiantunteva

 • Olemme arvostettu ja luotettava riistatalouden asiantuntija.

2) Avoin

 • Olemme avoimia ja vuorovaikutteisia.

3) Palveleva

 • Palvelemme koko yhteiskuntaa.
 • Vastaamme asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin.
 • Hoidamme julkiset hallintotehtävät riippumattomasti ja joustavasti.

4) Kehittyvä

 • Kehitämme riistataloutta ennakoivasti tulevaisuuteen.
 • Kehittymällä vastaamme muuttuviin kansallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin.