Siirry sisältöön

Strategia

Suomen riistakeskuksessa noudatetaan vuonna 2023 päivitettyä riistakonsernin strategiaa, jonka toteutuksessa riistakeskuksella on keskeinen rooli.

Lue lisää julkisesta riistakonsernista

Toiminta-ajatus

Vastaamme riistakantojen elinvoimaisuudesta, turvaamme riistavaran monipuolisen ja kestävän käytön ja sovitamme yhteen riistatalouteen liittyviä erilaisia odotuksia.

 

Visio 2023–2030

Hyvinvointia luonnosta – ja luonnolle

Suomi on riistakantojen ja riistan elinympäristöjen kestävän käytön, hoidon ja suojelun edelläkävijä.

 

Strategiset päämäärät

  1. Turvaamme luonnon monimuotoisuutta ja varaudumme ilmastonmuutokseen, sekä kannustamme maanomistajia ja metsästäjiä tätä tukevaan riistaelinympäristöjen hoitoon.
  2. Parannamme metsästyksen kokonaiskestävyyttä ja varmistamme riistakantojen elinvoimaisuuden säätelemällä metsästystä ajantasaisen riistatiedon perusteella. Vahvistamme monilajista kannanhoitoa ja sen edellyttämää tutkimusta.
  3. Tarjoamme tietoa ja viestimme aktiivisesti riistaeläimistä, metsästyksestä ja riistanhoidosta kaikille suomalaisille sekä tarjoamme laadukasta ja ajantasaista aseen käsittelykoulutusta vastuullisen ja turvallisen harrastuksen aloittamiseen ja osaamisen vahvistamiseen.
  4. Perustamme metsästyksen luonnonvaraiseen riistaan ja ohjaamme metsästäjiä kohtuullisiin saalismääriin, riistan arvostamiseen sekä tutkimukseen perustuvaan riistanhoitoon.
  5. Tunnistamme riistaan liittyviä erilaisia arvoja ja odotuksia ja tarjoamme mahdollisuuden avoimeen vuoropuheluun ja yhteensovittamiseen. Hallitsemme riistaan liittyviä konflikteja vahvistamalla toimenpiteitä ja resursseja vahinkojen ja haittojen ennaltaehkäisyyn siten, että riistan aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla.
  6. Turvaamme riistanhoitoyhdistysten uudistumisella, ammattimaisella toiminnanohjauksella ja tuella yhteiskunnan tarvitseman vapaaehtoistyön jatkuvuuden ja riistatiedon saatavuuden.
  7. Kehitämme riistakonsernin sisäisiä toimintatapoja ja verkostoja ja lisäämme riistakonsernin kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamista. Vahvistamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta konsernin toiminnassa ja metsästysmahdollisuuksien jakaantumisessa.

Riistakonsernin strategia luettavissa (mmm.fi)