Siirry sisältöön

Strategi

Finlands viltcentral följer den strategi för viltkoncernen som uppdaterades år 2023, i vars genomförande viltcentralen har en central roll.

Läs mera om den offentliga viltkoncernen

Verksamhetsidé

Vi ansvarar för viltstammarnas livskraft, tryggar ett mångsidigt och hållbart nyttjande av viltresursen samt jämkar ihop olika förväntningar i anslutning till vilthushållning.

 

Vision 2023–2030

Välbefinnande av naturen – och för naturen

Finland är en föregångare inom hållbart nyttjande, vård och skydd av viltstammarna och viltets livsmiljöer.

 

Strategiska huvudmål

  1. Vi tryggar naturens mångfald och förbereder oss på klimatförändringen, samt uppmuntrar markägare och jägare till en vård av livsmiljöerna som stöder detta.
  2. Vi förbättrar jaktens övergripande hållbarhet och säkerställer viltstammarnas livskraft genom att reglera jakten utifrån uppdaterad viltdata. Vi stärker flerartsförvaltningen och den forskning som förutsätts för detta.
  3. Vi sprider information och kommunicerar aktivt om vilt, jakt och viltvård till alla finländare samt erbjuder högklassig och uppdaterad utbildning i vapenhantering för en ansvarsfull och säker inledning av jakthobbyn samt för att stärka kunnandet.
  4. Vi grundar jakten på frilevande vilt och ger jägarna anvisningar om måttliga bytesmängder, respekt för viltet och forskningsbaserad viltvård.
  5. Vi identifierar olika värden och förväntningar förknippade med vilt och erbjuder en möjlighet till öppen dialog och jämkning. Vi hanterar konflikter i anknytning till vilt genom att stärka åtgärder och resurser för förebyggande av skador och olägenheter på ett sådant sätt att skador orsakade av vilt hålls på en rimlig nivå.
  6. Vi tryggar kontinuiteten i det frivilligarbete och tillgängligheten i den viltdata som samhället behöver genom att erbjuda jaktvårdsföreningarna förnyelse, professionell verksamhetsstyrning och stöd.
  7. Vi utvecklar viltkoncernens interna tillvägagångssätt och nätverk och utökar viltkoncernens internationella samarbete och inflytande. Vi stärker jämlikheten och likaberättigandet i koncernens verksamhet och i fördelningen av jaktmöjligheter.

Riistakonsernin strategia luettavissa (mmm.fi)