Siirry sisältöön

Strategi

Finlands viltcentral följer den verksamhetsstrategi som utarbetades under år 2013. Strategi grundar sig på strategin för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och strategin för viltkoncernen. Viltcentralen är den centrala aktören i den offentliga viltkoncernen.

Läs mera om den offentliga viltkoncernen

Vision

Välfärd ur naturen – vi är föregångare när det gäller hållbart nyttjande, förvaltning och skydd av vilt.

Verksamhetsidé

Finlands viltcentral främjar hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet och sörjer för verkställigheten av viltpolitiken och fullgör de för centralen föreskrivna offentliga uppgifterna. Därtill stöder viltcentralen interaktiv beredning av viltpolitiken.

Målsättning för social slagkraft

Finlands viltcentrals strategiska huvudmål är:

  • Vilthushållningen skapar välfärd
  • Viltbestånden bevaras livskraftiga
  • Jakt och viltvård är etisk och ansvarsfull
  • Viltskador och -konflikter är under kontroll

 

Avgörande framgångsfaktorer

  1. Vi tryggar kontinuiteten för jägarnas frivilligarbete och jaktvårdsföreningarnas och viltrådens verksamhet.
  2. Vi stärker vår roll som experter på vilthushållning och objektiv aktör i den offentliga förvaltningen.
  3.  Vi tryggar viltförvaltningens ekonomiska verksamhetsförutsättningar och kostnadseffektivitet.
  4.  Vi arbetar öppet och aktivt med våra nationella och internationella partners.
  5. Vår personal är dedikerad, kunnig och mår bra.