Siirry sisältöön

Information till verksamhetsledarna

Verksamhetsledaren sköter jaktvårdsföreningens praktiska verksamhet. På den här sidan har samlats information, blanketter, anvisningar och guider, som jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare behöver i sitt arbete. Anvisningar och blanketter som hör till Finlands viltcentrals interna verksamhet finns fortsättningsvis att tillgå i Dokumentarkivet, dit kan du logga in med dina egna koder.

Jaktvårdsföreningarnas kontakt- och evenemangsuppgifter har sammanförts i den nationella Oma riista-databasen. Uppgifterna till sökning av kontakt- och evenemangsuppgifter på Finlands viltcentrals internetsidor uppdateras i realtid.

Från Finlands viltcentrals webbutik (kauppa.riista.fi) kan man enkelt beställa till exempel Jägaren tidningen, olika broschyrer och blanketter samt Handbok för jägare till jaktvårdsföreningen. Det lönar sig att i första hand ta kontakt med webbutiken per e-post på adressen kauppa@riista.fi.
Om jaktvårdsföreningarnas behöver diverse distributionsmaterial (pennor, dekaler, reflex mm.) eller roll-ups, ska dessa beställas direkt av Finlands viltcentrals kommunikations-team.

Det finns en länk vid den högra sidobalken till aktuell jaktlagstiftning. Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till arbetsordning för jaktvårdsföreningarna.

Jaktvårdsföreningarnas arbetsordning (pdf)

Blanketter för jvf-verksamhet

Dokument till jaktvårdsföreningarnas årsmöten

Övriga blanketter och dokumentbottnar för jaktvårdsföreningarnas verksamhet

Förtjänsttecken

Av styrelsen för Finlands viltcentral fastställda stadgar för förtjänsttecken definieras grunderna för framställande av förslag och beviljande av symboler, förtjänsttecken, diplom och prestationsmärken. Förtjänsttecken kan skaffas i nätbutiken (kauppa.riista.fi).

Jaktvårdsföreningen beviljar förtjänsttecken i brons. Finlands viltcentrals regionala viltråd beviljar förtjänsttecken för viltvård (orrmärket) och förtjänsttecken i silver på förslag av jaktvårdsföreningen. Styrelsen för Finlands viltcentral beviljar förtjänsttecken i guld och storförtjänsttecknet.

Diplom

Viltvårds diplom beviljar det regionala viltrådet eller styrelsen för viltcentralen.

Prestationsmärke

Jägare som avlagt godkänt skjutprov tre, fem, tio, tjugo eller trettio år i följd kan lösa in prestationsmärket för skjutprov (hjortdjur eller björn) från jaktvårdsföreningen.

Anvisning för begäran om omprövning

Jaktvårdsföreningen ger ett skriftligt beslut över jägarexamen och för godkända eller underkända skjutprovsprestationer samt anvisning för yrkan på rättelse, där instruktioner för yrkan på rättelse finns.

Anvisning för begäran om omprövning (pdf)

 

Oma_riista_logo

Gå till Oma riista –tjänsten genom att klicka på logon.