Siirry sisältöön

Ofta frågade frågor

Jaktkortet, viltvårdsavgiften, jägarregistret

Jag har flyttat eller mitt namn har ändrat. Vad gör jag?

Ett meddelande om en stadigvarande adressändring till Posti uppdaterar även jägarregistrets uppgifter, i det här fallet behöver du inte vara i kontakt med jägarregistret. Uppgifterna uppdateras en gång per vecka till jägarregistret.

Om ni har en spärrmarkering, ändras inte adressen i jägarregistret automatiskt. Om spärrmarkeringen har gjorts under det senaste året, då måste även den gamla adressen meddelas på nytt till jägarregistret.

Adressändringen skall göras till jägarregistrets kundtjänst, om adressen är utländsk eller ändrar i utlandet eller om adressändringen är tidsbunden (till exempel studeranden) eller om man meddelat till Posti om förbud att utlämna adress.

I dessa fall ska man förutom den gamla adressen dessutom meddela namn, jägarnummer och födelsetid till jägarregistrets kundtjänst.

Jägarregistret får information om namnändring från befolkningsregistret och man behöver inte meddela om det. Du kan skriva ut ditt jaktkort med det nya namnet via Oma riista -tjänsten, så snart som uppgiften om ändringen har uppdaterats dit. I det fall att du inte använder Oma riista -tjänsten, kan du be om ett nytt jaktkort från jägarregistret. Jägarregistret debiterar en avgift för det. Gällande uppdatering av vapen-licenser ta kontakt med polisens tillståndstjänst.

I Oma riista -tjänsten kan du själv uppdatera ditt tilltalsnamn. Använd endast officiella namn, inte smeknamn.

En anhöring har avlidit. Vad gör jag?

Ni behöver inte meddela separat till Finlands viltcentral eller jägarregistret om en anhörig har avlidit, därför att meddelanden om dödsfall förmedlas automatiskt från befolkningsregistret till jägarregistret, varefter jaktkortet och Jägaren-tidningen upphör att komma.

I det fall, att jaktkortet är betalt som direktbetalning eller e-faktura, måste avtalet om betalningen upphävas med banken.

Jag slutar jaga ellet jag vill ta bort mina uppgifter ur jägarregistret. Vad gör jag?

Var god och kontakta jägarregistret.

Kontaktuppgifter till registret:

Telefonnummer 029 431 2002

E-postadress metsastajarekisteri@innofactor.com

Postadress

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Öppet vardagar november–juni: kl. 9–16 och juli–oktober: kl. 8–18

Jägarregistret behöver ditt namn, adress, jägarnummer samt din födelsetid och/eller personsignum. Av datasäkerhetsskäl är det inte bra att skicka personsignumet i ett öppet e-postmeddelande.

I det fall, att jaktkortet har betalts med direktdebitering eller med e-faktura, ska avtalet om betalning upphävas vid banken.

 

Mitt jaktkortet har försvunnit. Vad gör jag?

Om ditt betalda jaktkort har försvunnit, har du fortsättningsvis ditt elektroniska jaktkort i Oma riista -tjänsten till ditt förfogande. Då du har registrerat dig i Oma riista -webbtjänsten, kan du ladda ner en gratis Oma riista -mobilapplikation till din smarttelefon och ditt elektroniska jaktkort är alltid med dig. Du behöver alltså inte beställa ett nytt kort istället för det borttappade. Det elektroniska jaktkortet duger även vid skjutprov och vid polisens tillståndstjänster.

Via Oma riista -webbtjänsten kan du även ladda ner och skriva ut en kopia på papper av ditt jaktkort.

Om du inte använder Oma riista -tjänsten, kan du beställa ett utdrag från jägarregistret istället för det borttappade jaktkortet. Jägarregistret debiterar för ett nytt kort.

Jägarregistret behöver ditt namn, adress, jägarnummer samt din födelsetid och/eller personsignum. Av datasäkerhetsskäl är det inte bra att skicka personsignumet i ett öppet e-postmeddelande.

Jag skulle vilja betala jaktkortet/viltvårdsavgiften. Vad gör jag?

Jaktkortet för det kommande jaktåret (börjar 1.8.) skickas med Jägaren-tidningen nummer fyra med en tilläggspärmdel till de jägare som minst en gång under de senaste fem åren har betalt viltvårdsavgiften. På jaktkortet finns ett personligt referensnummer som årligen ändrar, med vilken betalningen bokas rätt. Referensnumret måste alltid användas vid betalning av viltvårdsavgiften.

Jaktkortet kan betalas via nätbanken, fakturabetalningsautomat eller via telefonbank. Den kan även betalas vid bank är då serviceavgiftsbelagd och man får en betalningsstämpel. Jaktkortet träder ikraft, först då viltvårdsavgiften är erlagd. Kvitto över betalningen eller kopia av kontoutdraget ska bifogas till jaktkortet som verifikat över betald avgift. Förhandsregistreringskvitto duger inte som betalningsverifikat.

Om man tappat bort ett kort som ännu inte är betalt, kan man via Oma riista -tjänsten ladda ner och skriva ut en bankgiroblankett för viltvårdsavgiften. Även från jägarregistret får man en ny bankgiroblankett. Jägarregistret debiterar försändelsekostnaderna.

Hur kan jag byta fakturan i pappersformat till en elektronisk e-faktura?

Man kan byta fakturan i pappersformat till en elektronisk e-faktura, som du får direkt till din egen nätbank. E-fakturaavtalet gör man i den egna nätbanken.

Tilläggsanvisningar på nätet på adressen

https://riista.fi/sv/jakt/tjanster-for-jagarna/jaktkort/

Betalningen av jaktkortet syns inte i Oma riista -tjänsten. Vad gör jag?

På jaktkortet finns ett personligt referensnummer som årligen ändrar, med hjälp av den bokas betalningen rätt. Referensnumret måste alltid användas då man betalar viltvårdsavgiften. Kontrollera om du har använt rätt referensnummer då du betalade.

Viltvårdsavgiften uppdateras till Oma riista -tjänsten med några dagars (3–4 dgr) fördröjning. Om så inte sker, var god och kontakta jägarregistret, som handhar eventuella problem som har att göra med viltvårdsavgiften.

Registrets kontaktuppgifter:

Telefonnummer 029 431 2002

e-postadress metsastajarekisteri@innofactor.com

Postadress

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Öppet vardagar november–juni: kl. 9–16 och juli–oktober: kl. 8–18

Jägarregistret behöver ditt namn, din adress, ditt jägarnummer samt din födelsetid och/eller personsignum. På grund av datasäkerhetsskäl är det inte bra att skicka personsignum i ett öppet e-postmeddelande.

Bifoga vid behov med e-posten ett skannat verifikat/kvitto över betalningen du gjort.  Använd inte bokstäverna å, ä eller ö i bilagans namn.

Jag har betalt fel summa eller med fel referensnummer. Vad gör jag?

Vänligen ta kontakt till jägarregistret, som sköter om eventuella problem angående viltvårdsavgiften.

Registrets kontaktuppgifter:

Telefonnummer 029 431 2002

e-postadress metsastajarekisteri@innofactor.com

Postadress

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Öppet vardagar november–juni: kl. 9–16 och juli–oktober: kl. 8–18

Jägarregistret behöver ditt namn, din adress, ditt jägarnummer samt din födelsetid och/eller personsignum. På grund av datasäkerhetsskäl är det inte bra att skicka personsignum i ett öppet e-postmeddelande.

Bifoga med e-posten ett skannat verifikat/kvitto över betalningen du gjort.  Använd inte bokstäverna å, ä eller ö i bilagans namn.

Hur utländsk jägare beställer jaktkortet?

Åt en utländsk jägare beställs jaktkortet via jaktvårdsföreningen. Jaktkort åt en utlänning beviljas för ett jaktår i taget och det postas till meddelad adress. Åt en utländsk jägare sänds inte Jägaren-tidningen.

Hur kan jag byte jaktvårdsförening?

En person som betalt viltvårdsavgiften kan vara medlem i den jaktvårdsförening på vars verksamhetsområde hen huvudsakligen jagar, eller i den jaktvårdsförening, på vars verksamhetsområde ingår den kommun där hen har sin hemort. En person kan inte samtidigt vara medlem i flera jaktvårdsföreningar. Flyttanmälan bör göras i tid på våren, för att ändringen ska bli noterad i följande jaktkort.

Ändringsanmälan om byte av jaktvårdsförening skall göras skriftligen eller per post.

En flyttanmälan som har gjorts till posten påverkar inte vilken jaktvårdsförening du tillhör.

metsastajarekisteri@innofactor.com.

Jägarregistret

PB 22
00331 Helsingfors

Jägarregistret behöver förutom namn och jägarnummer även namn på den jaktvårdsförening du för tillfället är medlem i och namnet på den jaktvårdsförening till vilken du vill ansluta dig som medlem.

Jägaren-tidningen

Jägaren-tidningen har inte kommet med posten. Vad gör jag?

Var god och ta kontakt med jägarregistret, som sköter om Jägaren-tidningens adressuppgifter.

Registrets kontaktuppgifter:

Telefonnummer 029 431 2002

e-postadress metsastajarekisteri@innofactor.com

Postadress

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Öppet vardagar november–juni: kl. 9–16 och juli–oktober: kl. 8–18

Jägarregistret behöver ditt namn, din adress, ditt jägarnummer samt din födelsetid och/eller personsignum. På grund av datasäkerhetsskäl är det inte bra att skicka personsignum i ett öppet e-postmeddelande.

Jag vill byta Jägaren-tidningens språk. Vad gör jag?

Var god och ta kontakt med jägarregistret, som sköter om Jägaren-tidningens adressuppgifter.

Registrets kontaktuppgifter:

Telefonnummer 029 431 2002

e-postadress metsastajarekisteri@innofactor.com

Postadress

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Öppet vardagar november–juni: kl. 9–16 och juli–oktober: kl. 8–18

Jägarregistret behöver ditt namn, din adress, ditt jägarnummer samt din födelsetid och/eller personsignum. På grund av datasäkerhetsskäl är det inte bra att skicka personsignum i ett öppet e-postmeddelande.

Jag vill inte ha pappersversionen av Jägaren-tidningen. Vad gör jag?

Jägaren-tidningen är Finlands viltcentrals viktigaste informations- och utbildningsredskap och den skickas till alla jägare som har betalt viltvårdsavgiften. Pappersversionen av Jägaren- tidningen utdelas tillsvidare åt alla, fastän det nu även finns en nätutgåva och pdf-version av tidningen. Distributionen av jaktkortet sker ännu som bilaga till tidningen, men man utreder som bäst förutsättningarna för att upphöra med papperstidningen.

Jägaren-tidningen delas ut till flertalet myndigheter, bibliotek, skogs- och lantbruksläroanstalter samt till många föreningar och privata personer. Tidningen distribueras gratis till läroanstalter på uppdrag av Jord- och skogsbruksministeriet.

Oma riista -tjänsten

Frågor och svar finns här.