Siirry sisältöön

Djuren

På denna webbplats presenteras

  • sådana däggdjurs- och fågelarter, som nämns i lagar och förordningar rörande jakt och för vilka en viss jakttid gäller i hela landet eller i delar av landet.
  • största delen av de icke fridlysta arter som förekommer i Finland och vars fångst­ regleras av jaktlagen.
  • vissa fridlysta arter som på grund av sitt utseende eller de platser där de förekommer kan blandas ihop med de lovliga arterna.
  • dagrovfåglar och ugglor, som alla är fridlysta hela året.

Presentationen av djuren på sidorna har grupperats enligt ordningen familj eller släkte: Indelningen har gjorts av praktiska skäl och motsvarar inte på alla punkter den biologiska-systematiska indelningen.